Logo

WSEI Lublin

Zajęcia w dn. 24.09.2021 r w godz. 15.30-19.30, Metodyka oddziaływań wychowawczych
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__24_09_2021_r_w_godz__15_30-19_30__metodyka_oddzia_ywa__wychowawczych
Zajęcia w dn. 24.09.2021 r w godz. 16.00-18.15, Psychologiczny kontekst pomagania: tradycje, język, modele myślenia
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__24_09_2021_r_w_godz__16_00-18_15__psychologiczny_kontekst_pomagania__tradycje__j_zyk__modele_my_lenia
Zaliczenie 2
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaliczenie_2
Opieka i edukacja pacjenta ze stomią jelitową. Opieka i edukacja pacjenta z urostomią. Urostomia w pytaniach i odpowiedziach._25.09.2021 r. godz. 08.00 - 11.15.
https://wsei.meeting.wsei.eu/opieka_i_edukacja_pacjenta_ze_stomi__jelitow___opieka_i_edukacja_pacjenta_z_urostomi___urostomia_w_pytaniach_i_odpowiedziach__25_09_2021_r__godz__08_00_-_11_15_
Zajęcia w dn. 25.09.2021 r w godz. 8.50-12.55, Diagnostyka pedagogiczna
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__25_09_2021_r_w_godz__8_50-12_55__diagnostyka_pedagogiczna
Zajęcia w dn. 25.09.2021 r w godz. 8.50-16.55, Propedeutyka interdyscyplinarnej opieki medycznej dla dziecka z ASD
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__25_09_2021_r_w_godz__8_50-16_55__propedeutyka_interdyscyplinarnej_opieki_medycznej_dla_dziecka_z_asd
Video Live 25.09.2021 10.30-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_25_09_2021_10_30-12_55
Zajęcia w dn. 25.09.2021 r w godz. 13.00-16.55, Metodyka oddziaływań wychowawczych
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__25_09_2021_r_w_godz__13_00-16_55__metodyka_oddzia_ywa__wychowawczych
Wykład I
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_i
Video Live 25.09.2021 13.40-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_25_09_2021_13_40-16_55
WYKŁAD - A DMOWSKI 25 WRZESIEŃ SOBOTA 13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_-_a_dmowski_25_wrzesie__sobota_13_40
Rodzina zdrowa a rodzina dysfunkcyjna. Komunikacja z rodziną pacjenta.
https://wsei.meeting.wsei.eu/rodzina_zdrowa_a_rodzina_dysfunkcyjna__komunikacja_z_rodzin__pacjenta_
Wykład (26.10.2021) - dr Marcin Stencel
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad__26_10_2021__-_dr_marcin_stencel
Zajęcia w dn. 26.09.2021 r w godz. 8.50-16.55, Planowanie i realizacja procesu wczesnego wspomagania rozwoju IPO-WWRD
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__26_09_2021_r_w_godz__8_50-16_55__planowanie_i_realizacja_procesu_wczesnego_wspomagania_rozwoju_ipo-wwrd
Zajęcia w dn. 26.09.2021 r w godz. 8.50-12.55, Metodyka oddziaływań wychowawczych
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__26_09_2021_r_w_godz__8_50-12_55__metodyka_oddzia_ywa__wychowawczych
Zajęcia w dn. 26.09.2021 r w godz. 9.00-11.30, Medyczny kontekst pomagania: tradycje, język, modele myślenia
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn___26_09_2021_r_w_godz__9_00-11_30__medyczny_kontekst_pomagania__tradycje__j_zyk__modele_my_lenia
Video Live 26.09.2021 10.30-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_26_09_2021_10_30-12_55
Przemoc w rodzinie. Uzależnienia.
https://wsei.meeting.wsei.eu/przemoc_w_rodzinie__uzale_nienia_
WYKŁAD - A DMOWSKI 26 WRZESIEŃ NIEDZIELA 10,30
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_-_a_dmowski_26_wrzesie__niedziela_10_30
Wykład_1 (26.09., godz. 10.30 - 12.55)
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_1
Zajęcia w dn. 26.09.2021 r w godz. 11.45-14.00, Psychopatologia 1: podstawowe objawy zaburzeń psychicznych
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__26_09_2021_r_w_godz__11_45-14_00__psychopatologia_1__podstawowe_objawy_zaburze__psychicznych
Zajęcia w dn. 26.09.2021 r w godz. 13.00-16.55, Diagnostyka pedagogiczna
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__26_09_2021_r_w_godz__13_00-16_55__diagnostyka_pedagogiczna
Zajęcia w dn. 26.09.2021 r w godz. 14.15-16.45, Stres, fizjologiczna i patologiczna reakcja na stres
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__26_09_2021_r_w_godz__14_15-16_45__stres__fizjologiczna_i_patologiczna_reakcja_na_stres
Oparzenia i choroba oparzeniowa.
https://wsei.meeting.wsei.eu/oparzenia_i_choroba_oparzeniowa_
2021-09-26 Wykład: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - Tadeusz Wasilewski - 17:00 - 20:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/2021-09-26_wyk_ad__chirurgia_i_piel_gniarstwo_chirurgiczne_-_tadeusz_wasilewski_-_17_00_-_20_10
DDDDDDDDDDD
https://wsei.meeting.wsei.eu/ddddddddddd