Logo

Lubelska Akademia WSEI

20.03.2023 r.-godz. 8.15-11.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/20_03_2023_r_-godz__8_15-11_35
Zajęcia zdalne 20.03.2023
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_zdalne_20_03_2023
Hospital-Aquired Infections part 4
https://wsei.meeting.wsei.eu/hospital-aquired_infections_part_4
Seminarium dyplomowe ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ 20.03.2023 godz. 17.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_dyplomowe__ks__dr_jacek__ukasiewicz_scj_20_03_2023_godz__17_00
Meeting with Expert, Professional Practice
https://wsei.meeting.wsei.eu/meeting_with_expert__professional_practice
Ćwiczenia 20.03.2023 16:50-20:05
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_20_03_2023_16_50-20_05
Практичне заняття 16.50-20.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/__________________16_50-20_05
Lecture 1, March 21, 8:15 AM
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_1__march_21__8_15_am
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne wykład 21.03.2023 godz. 09.05-13.15 dr hab., prof. WSEI Lech Panasiuk
https://wsei.meeting.wsei.eu/choroby_wewn_trzne_i_piel_gniarstwo_internistyczne_wyk_ad_21_03_2023_godz__09_05-13_15_dr_hab___prof__wsei_lech_panasiuk
Lecture on-line - Jacek Łukasiewicz SCJ 21.03.2023 - godz. 13.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_on-line_-_jacek__ukasiewicz_scj_21_03_2023_-_godz__13_00
21.03.2023r. 16.50-.20.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/21_03_2023r__16_50-_20_05
Практичне заняття 16.50-20.05 (21.03.2023)
https://wsei.meeting.wsei.eu/__________________16_50-20_05__21_03_2023_
Wykład_4 23.03.2023 godz. 8.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_4_23_03_2023_godz__8_15
Wykład AiSD 4
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_aisd_4
Ćwiczenia 3- gr. 1
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_3-_gr__1
Online classes 15.10-18.35 22.03.2023
https://wsei.meeting.wsei.eu/online_classes_15_10-18_35_22_03_2023
Ćwiczenia 3- gr. 2
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_3-_gr__2
KONSULTACJE DODATKOWE 22.03.2023, godz. 20.00-21.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dodatkowe_22_03_2023__godz__20_00-21_00
KONSULTACJE DODATKOWE 22.03.2023, godz. 20.00-21.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje-dodatkowe-22-03-2023--godz--20-00-21-00
Class nr 4 on 23.03.23 at 8.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/class_nr_4_on_23_03_23_at_8_15
Ćwiczenia 4- gr. 1
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_4-_gr__1
Lecture 24.03.23 MS
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_24_03_23_ms
24.03.2023 r.-16.50-20.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/24_03_2023_r_-16_50-20_05
24.03.2023
https://wsei.meeting.wsei.eu/24_03_2023
Ćwiczenia 4- gr. 2
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_4-_gr__2
Wykład 25.03.2023 godz. 8.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_25_03_2023_godz__8_00
Wykład 1, 25 marca, godz. 8.00-10.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_1__25_marca__godz__8_00-10_25
Wykład_2 (25.03. godz. 8.00)
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_2__25_03__godz__8_00_
Lecture 2, March 25, Saturday
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_2__march_25__saturday
Seminarium dyplomowe magisterskie, 25.03.2023, godz. 18.35-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_dyplomowe_magisterskie__25_03_2023__godz__18_35-20_10
wykład
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad-1b2
Emerging of the constitutional review in Poland
https://wsei.meeting.wsei.eu/emerging_of_the_constitutional_review_in_poland
Oddziaływanie transportu na środowisko, wykład 26.03.23 godz. 10.30-12-55
https://wsei.meeting.wsei.eu/oddzia_ywanie_transportu_na__rodowisko__wyk_ad_26_03_23_godz__10_30-12-55
CW2/MiZS/1/ZIIN 2023-03-26 niedziela
https://wsei.meeting.wsei.eu/cw2_mizs_1_ziin__2023-03-26_niedziela
Lecture gyn-ob
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_gyn-ob
KONSULTACJE DODATKOWE 29.03.2023, godz. 20.00-21.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dodatkowe_29_03_2023__godz__20_00-21_00
Wykład 2, 31 marca, godz. 18.30-20.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_2__31_marca__godz__18_30-20_05
01.04.2023 r.- 8.00-10.25- mgr P. Waszak
https://wsei.meeting.wsei.eu/01_04_2023_r_-_8_00-10_25-_mgr_p__waszak
CW2/MiZS/1/ZIIN 2023-04-01 sobota
https://wsei.meeting.wsei.eu/cw2_mizs_1_ziin__2023-04-01_sobota
CW2/MiZS/1/ZIIN 2023-04-02 niedziela
https://wsei.meeting.wsei.eu/cw2_mizs_1_ziin__2023-04-02_niedziela
PSYCHOLOGIA KLINICZNA W CYKLU ŻYCIA. WYKŁAD 2- 2.02.2023
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_kliniczna_w_cyklu__ycia__wyk_ad_2-_2_02_2023
WYKŁAD "PODSTAWY EDUKACJI SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEJ" DR ILONA KOŻUCH DN. 02.04.2023 GODZ. 17.00 - 20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad__podstawy_edukacji_spo_eczno-przyrodniczej__dr_ilona_ko_uch_dn__02_04_2023_godz__17_00_-_20_10
Wykład_6 13.04.2023 godz. 8.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_6_13_04_2023_godz__8_15
14 kwietnia 2023, godz. 17.50-20.10 - wykład
https://wsei.meeting.wsei.eu/17_marca_2023__godz__17_00-18_35_-_wyk_ad
Wykład_7 20.04.2023 godz. 8.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_7_20_04_2023_godz__8_15
22.04.2023 r.- 11.20-14.25- mgr P. Waszak
https://wsei.meeting.wsei.eu/22_04_2023_r_-_11_20-14_25-_mgr_p__waszak
Seminarium 22.04.2023 godz. 13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_22_04_2023_godz__13_40
22.04.2023 r.- 12.55-16.55- dr R. Nowak
https://wsei.meeting.wsei.eu/22_04_2023_r_-_12_55-16_55-_dr_r__nowak
Zajęcia 22.04.2022 13.40-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_22_04_2022_13_40-16_55
22.04.2023 r.- 17.00-20.10- dr R. Nowak
https://wsei.meeting.wsei.eu/22_04_2023_r_-_17_00-20_10-_dr_r__nowak
Praktyka zawodowa - warsztat PZZ3/2/ZN 2023-04-22 sobota
https://wsei.meeting.wsei.eu/praktyka_zawodowa_-_warsztat___pzz3_2_zn___2023-04-22_sobota
23.04.2023 r.- 8.00-10.25- mgr P. Waszak
https://wsei.meeting.wsei.eu/23_04_2023_r_-_8_00-10_25-_mgr_p__waszak
Zajęcia 23.04.2022 10.30-13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_23_04_2022_10_30-13_40
23.04.2023 r.- 12.55-16.05- dr R. Nowak
https://wsei.meeting.wsei.eu/23_04_2023_r_-_12_55-16_05-_dr_r__nowak
23.04.2023 r.- 16.10-20.10- dr R. Nowak
https://wsei.meeting.wsei.eu/23_04_2023_r_-_16_10-20_10-_dr_r__nowak
Praktyka zawodowa - warsztat PZZ3/2/ZN 2023-04-23 niedziela
https://wsei.meeting.wsei.eu/praktyka_zawodowa_-_warsztat___pzz3_2_zn___2023-04-23_niedziela
Wykład_8 27.04.2023 godz. 8.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_8_27_04_2023_godz__8_15
Wykład_9 04.05.2023 godz. 8.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_9_04_05_2023_godz__8_15
Wykład 06.05.2023 godz. 13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_06_05_2023_godz__13_40
Wykład_10 11.05.2023 godz. 8.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_11_11_05_2023_godz__8_15
13.05.2023 r.- 9.40-12.55- dr R. Nowak
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_05_2023_r_-_9_40-12_55-_dr_r__nowak
13.05.2023 r.- 13.40-16.55- dr R. Nowak
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_05_2023_r_-_13_40-16_55-_dr_r__nowak
PSYCHOLOGIA KLINICZNA W CYKLU ŻYCIA. WYKŁAD 3 - 13.05.2023
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_kliniczna_w_cyklu__ycia__wyk_ad_3_-_13_05_2023
14.05.2023 r.- 8.50-12.05- dr R. Nowak
https://wsei.meeting.wsei.eu/14_05_2023_r_-_8_50-12_05-_dr_r__nowak
14.05.2023 r.- 10.30-14.25- mgr P. Waszak
https://wsei.meeting.wsei.eu/14_05_2023_r_-_10_30-14_25-_mgr_p__waszak
PSYCHOLOGIA KLINICZNA W CYKLU ŻYCIA. WYKŁAD 4 - 14.05.2023
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_kliniczna_w_cyklu__ycia__wyk_ad_4_-_14_05_2023
Wykład_11 18.05.2023 godz. 8.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_12_18_05_2023_godz__8_15
CW2/MiZS/1/ZIIN 2023-05-21 niedziela
https://wsei.meeting.wsei.eu/cw2_mizs_1_ziin__2023-05-21_niedziela
Wykład_12 25.05.2023 godz. 8.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_13_25_05_2023_godz__8_15
Seminarium 26.05.2023 godz. 13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_26_05_2023_godz__13_40
Zajęcia 26.05.2022 17.00-20.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_26_05_2022_17_00-20_15
27.05.2023 r.-12.10-16.05- dr R. Nowak
https://wsei.meeting.wsei.eu/27_05_2023_r_-12_10-16_05-_dr_r__nowak
27.05.2023 r.- 13.40-16.55- mgr P. Waszak
https://wsei.meeting.wsei.eu/27_05_2023_r_-_13_40-16_55-_mgr_p__waszak
27.05.2023 r.- 16.10-20.10- dr R. Nowak
https://wsei.meeting.wsei.eu/27_05_2023_r_-_16_10-20_10-_dr_r__nowak
Praktyka zawodowa - warsztat PZZ3/2/ZN 2023-05-27 sobota
https://wsei.meeting.wsei.eu/praktyka_zawodowa_-_warsztat___pzz3_2_zn___2023-05-27_sobota
PSYCHOLOGIA KLINICZNA W CYKLU ŻYCIA. WYKŁAD 5 - 16.06.2023
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_kliniczna_w_cyklu__ycia__wyk_ad_5_-_16_06_2023
17.06.2023 r.- 10.30-13.40- mgr P. Waszak
https://wsei.meeting.wsei.eu/17_06_2023_r_-_10_30-13_40-_mgr_p__waszak
WYKŁAD "PODSTAWY EDUKACJI SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEJ" DR ILONA KOŻUCH DN. 17.06.2023 GODZ. 15.20 - 17.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad__podstawy_edukacji_spo_eczno-przyrodniczej__dr_ilona_ko_uch_dn__17_06_2023_godz__15_20_-_17_45
WYKŁAD "PODSTAWY EDUKACJI SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEJ" DR ILONA KOŻUCH DN. 17.06.2023 GODZ. 15.20 - 17.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk-ad--podstawy-edukacji-spo-eczno-przyrodniczej--dr-ilona-ko-uch-dn--17-06-2023-godz--15-20---17-45
18.06.2023 r.- 10.30-13.40- mgr P. Waszak
https://wsei.meeting.wsei.eu/18_06_2023_r_-_10_30-13_40-_mgr_p__waszak