Logo

WSEI Lublin

classes 28.01
https://wsei.meeting.wsei.eu/classes_28_01
Wykład 28.01.2022 15:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_28_01_2022_15_00
28.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/28_01_2022
Wyklad Przedsiebiorczość ... 28.01 13.30 - 16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyklad_przedsiebiorczo_______28_01__13_30_-_16_55
28.01.2022 G. 13:40 - 16:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/28_01_2022_g__13_40_-_16_55
28.01.2022 Unit 4 C „Blue Zones” NEFE i units 6 i 7 OEFC Nursing 1
https://wsei.meeting.wsei.eu/28_01_2022_unit_4_c__blue_zones__nefe_i_units_6_i_7_oefc_nursing__1
Zajęcia w dn. 28.01.2022 r w godz. 16.00-20.00, Kreowanie polityki cyberbezpieczeństwa w organizacji
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__28_01_2022_r_w_godz__16_00-20_00__kreowanie_polityki_cyberbezpiecze_stwa_w_organizacji
Zajęcia w dn. 28.01.2022 r w godz. 16.00-20.05, Projektowanie interfejsów graficznych użytkownika
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__28_01_2022_r_w_godz__16_00-20_05__projektowanie_interfejs_w_graficznych_u_ytkownika
Metodyka wychowania w klasach 1-3 - Podsumowanie
https://wsei.meeting.wsei.eu/metodyka_wychowania_w_klasach_1-3_-_podsumowanie
ZAJĘCIA 28.01
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_28_01
Videoconference at 15:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/videoconference_at_15_10
Spotkanie 17.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_17_40
zajęcia 28.01
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj-cia-28-01
ZAJĘCIA DN.28.01.2022 godz.17 -20.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia__dn_28_01_2022__godz_17_-20_05
classes 28.01
https://wsei.meeting.wsei.eu/classes-28-01
Seminarium 28.01.2022 r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_28_01_2022_r_
28.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/28-01-2022
zajęcia w dniu 28 stycznia 2022 godz.17.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dniu_28_wrze_nia_2022_godz_17_00
Zajęcia 28.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_28_01_2022
Pielęgniarstwo mgr III semestr gr. 16 – Materiały na zajęcia: 28.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/piel_gniarstwo_mgr_iii_semestr_gr__16___materia_y_na_zaj_cia__28_01_2022
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej-wykład + ćwiczenia dr M.Markiewicz
https://wsei.meeting.wsei.eu/metodyka_pracy_opieku_czo-wychowawczej-wyk_ad_dr_m_markiewicz
Wykład 28 stycznia 2022 r., godz. 18.40 - 20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_28_stycznia_2022_r___godz__18_40_-_20_10
28.02.2022 Wykład
https://wsei.meeting.wsei.eu/28_02_2022_wyk_ad
28.01.2022 unit 4C „Blue Zones” NEFE i units 6, 7 OEFC Nursing 1
https://wsei.meeting.wsei.eu/28_01_2022_unit_4c__blue_zones__nefe_i_units_6__7_oefc_nursing_1
28 styczia 2022 r. prawo wyznaniowe
https://wsei.meeting.wsei.eu/28_styczia_2022_r__prawo_wyznaniowe
lektorat
https://wsei.meeting.wsei.eu/lektorat
28.01.2022r. godz.17:10-20:15
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia
Seminarium dyplomowe-28.01.2022r. - Dr hab. Anna Pacian
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_dyplomowe-28_01_2022r__-_dr_hab__anna_pacian
fokus grupowy - duchowni - 28.01.2022 godz. 20.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/fokus_grupowy_-_duchowni_-_28_01_2022_godz__20_00
Psychologia Różnic Indywidualnych - dr Jacek Łukasiewicz - 29.01.2022 godz. 8.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_r__nic_indywidualnych_-_dr_jacek__ukasiewicz_-_29_01_2022_godz__8_00
ĆWICZENIA 8_GRUPA 3 (godz. 8.00-9.35_GOTOWOŚĆ SZKOLNA
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_8_grupa_3__godz__8_00-9_35_gotowo___szkolna
Ćwiczenia "Statystyka w psychologii" NS (G. Kata) - 29.01.22, g. 08:00 GR2
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia__statystyka_w_psychologii__ns__g__kata__-_29_01_22__g__08_00_gr2
Ćwiczenia 30.01.2022 g. 08.00-9.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_30_01_2022_g__08_00-9_35
METODYKA EDUKACJI SPOŁECZNO - PRZYRODNICZEJ W KLASACH I-III gr III ćwiczenia 5 dn. 29.01.2022 godz. 8.00 - 9.35 (2h)
https://wsei.meeting.wsei.eu/metodyka_edukacji_spo_eczno_-_przyrodniczej_w_klasach_i-iii_gr_iii__wiczenia_5_dn__29_01_2022_godz__8_00_-_9_35__2h_
Zajęcia 8:00-10:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_8_00-10_25
Ćwiczenia 29 stycznia 2022, godz. 8:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_29_stycznia_2022__godz__8_00
Ćwiczenia 29.01.2022 grupa I (dr Ł. Wojciechowski)
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_29_01_2022_grupa_i__dr____wojciechowski_
Wykład (29.01.2022) - dr Marcin Stencel
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad__29_01_2022__-_dr_marcin_stencel
CW1_29.01.2022_dr A. Wójcik
https://wsei.meeting.wsei.eu/cw1_29_01_2022_dr_a__w_jcik
Lab 29.01.2022 g8:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/lab_29_01_2022_g8_00
Zajęcia 29.01 08.00-10.25 (grupa 1)
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_29_01_08_00-10_25__grupa_1_-_zaj_cia_hybrydowe_
29.01.2022 r. - ćwiczenia
https://wsei.meeting.wsei.eu/29_01_2022_r__-__wiczenia
ćw nr 4/ gr 1 - 29.01.2022 g. 8.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/_w_nr_4__gr_1_-_29_01_2022_g__8_00
Video Live 29.01.2022 8.00-10.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_29_01_2022_8_00-10_25
Ćwiczenia "Statystyka w psychologii" NS-licencjat (J. Bieniek) - 29.01.22r., g. 08:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/ukryte_przed_studentami_virtual_class_wiczenia__statystyka_w_psychologii__ns-licencjat__j__bieniek__-_29_01_22r___g__08_00
Zaliczenie podsumowanie godz. 9.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaliczenie_podsumowanie
Profilaktyka niedostosowania społecznego i uzależnień (wykład) - prof. dr hab. W. Kowalski - 29.01.2022 godz. 9.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/profilaktyka_niedostosowania_spo_ecznego_i_uzale_nie___wyk_ad__-_prof__dr_hab__w__kowalski_-_29_01_2022_godz__9_40
Psychologia Różnic Indywidualnych - dr Jacek Łukasiewicz - (Ćw. gr. 2) 29.01.2022 godz. 9.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_r__nic_indywidualnych_-_dr_jacek__ukasiewicz_-___w__gr__2___29_01_2022_godz__9_40
Zaliczenie poprawkowe
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaliczenie_poprawkowe
ĆWICZENIA 8_GRUPA 1 (godz. 9.40-11.15)_GOTOWOŚĆ SZKOLNA
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_8_grupa_1__godz__9_40-11_15__gotowo___szkolna
Ćwiczenia "Statystyka w psychologii" NS (G. Kata) - 29.01.22, g. 09:40 GR3
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia__statystyka_w_psychologii__ns__g__kata__-_29_01_22__g__09_40_gr3
wykład 29_01
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_29_01
Wykład w dn. 29.01.22
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_w_dn__29_01_22
METODYKA EDUKACJI SPOŁECZNO - PRZYRODNICZEJ W KLASACH I-III gr I ćwiczenia 5 dn. 29.01.2022 godz. 9.40 - 11.15 (2h)
https://wsei.meeting.wsei.eu/metodyka_edukacji_spo_eczno_-_przyrodniczej_w_klasach_i-iii_gr_i__wiczenia_5_dn__29_01_2022_godz__9_40_-_11_15__2h_
wykład 29 stycznia 2022r. godz. 10.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_29_stycznia_2022r__godz__10_30
ZAJĘCIA DN.29.01.2022 godz.10.30 - 12.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia__dn_29_01_2022__godz_10_30_-_12_05
29.01.22 ćwiczenia Opieka i edukacja.... Matczuk M
https://wsei.meeting.wsei.eu/29_01_22__wiczenia_opieka_i_edukacja_____matczuk__m
Wykład 29.01.2022 r., godz. 08.00-11.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_29_01_2022_r___godz__08_00-11_15
Wykład 29.01.2022, godz. 11.20-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_29_01_2022__godz__11_20-12_55
Psychologia Różnic Indywidualnych - dr Jacek Łukasiewicz - (Ćw. gr. 3) 29.01.2022 godz. 11.20
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_r__nic_indywidualnych_-_dr_jacek__ukasiewicz_-___w__gr__3___29_01_2022_godz__11_20
Zajęcia 29.01.2022 r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_29_01_2022_r_
Seminarium
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium
Zajęcia 10:30-12:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_10_30-12_55
2022-01-29 Ćw-gr.3 Informacja naukowa 08:50-12:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/2022-01-29__w-gr_3_informacja_naukowa_08_50-12_55
29.01.2022r Nowoczesne koncepcje w edukacji elementarnej dr M.Markiewicz
https://wsei.meeting.wsei.eu/29_01_2022r_nowoczesne_koncepcje_w_edukacji_elementarnej_dr_m_markiewicz
ĆWICZENIA 8_GRUPA 2 (godz. 11.2-12.55)_GOTOWOŚĆ SZKOLNA
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_8_grupa_2__godz__11_2-12_55__gotowo___szkolna
Seminarium 29.01.22 godz. 11.20
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_29_01_22_godz__11_20
Ćwiczenia "Statystyka w psychologii" NS (G. Kata) - 29.01.22, g. 11:20 GR1
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia__statystyka_w_psychologii__ns__g__kata__-_29_01_22__g__11_20_gr1
METODYKA EDUKACJI SPOŁECZNO - PRZYRODNICZEJ W KLASACH I-III gr II ćwiczenia 5 dn. 29.01.2022 godz. 11.20 - 12.55 (2h)
https://wsei.meeting.wsei.eu/metodyka_edukacji_spo_eczno_-_przyrodniczej_w_klasach_i-iii_gr_ii__wiczenia_5_dn__29_01_2022_godz__11_20_-_12_55__2h_
Ćwiczenia grupa 7; 29.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/cwiczenia_grupa_7
Video Live 29.01.2022 10.30-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_29_01_2022_10_30-12_55
CW2_29.01.2022_dr A. Wójcik
https://wsei.meeting.wsei.eu/cw2_29_01_2022_dr_a__w_jcik
Ćwiczenia "Statystyka w psychologii" NS-licencjat (J. Bieniek) - 29.01.22r., g. 10:30
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia__statystyka_w_psychologii__ns-licencjat__j__bieniek__-_29_01_22r___g__10_30
Grupa 6 ćwiczenia z dnia 29.01.2022r. godz. 8:50-12:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/grupa_6__wiczenia_z_dnia_29_01_2022r__godz__8_50-12_55
Lab 29.01.2022 10:30
https://wsei.meeting.wsei.eu/lab_29_01_2022_10_30
WYKŁAD NR 3 - 29.01.2022 G. 10.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_nr_3_-_29_01_2022_g__10_30
Zajęcia w dn. 28.01.2022 r w godz. 8.50-16.55, Zbieranie informacji o ludziach, pracownikach, kontrahentach. Biały wywiad
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__28_01_2022_r_w_godz__8_50-16_55__zbieranie_informacji_o_ludziach__pracownikach__kontrahentach__bia_y_wywiad
Analiza procesów biznesowych_ćwiczenia_29.01.2022 (11:20 - 14:25)
https://wsei.meeting.wsei.eu/analiza_proces_w_biznesowych__wiczenia_29_01_2022__11_20_-_14_25_
29.01.2022- godz. 11.20-13.40-W. Biaduń
https://wsei.meeting.wsei.eu/29_01_2022-_godz__11_20-13_40-w__biadu_
Psychologia wieku dzieciecego (wykład) - ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ - 29.01.2022 godz. 13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_wieku_dzieciecego__wyk_ad__-_ks__dr_jacek__ukasiewicz_scj_-_29_01_2022_godz__13_40
29.01.2022 r. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej-ćwiczenia
https://wsei.meeting.wsei.eu/29_01_2022_r__metodyka_pracy_opieku_czo-wychowawczej-_wiczenia
Język angielski - 29.01.2022, 13.40-15.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/j_zyk_angielski_-_29_01_2022__13_40-15_00
29.01.2022 r. - ćwiczenia
https://wsei.meeting.wsei.eu/29-01-2022-r-----wiczenia
29.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/29_01_2022
PROJEKT EDUKACYJNY W PRZEDSZKOLU I SZKOLE gr. III ćwiczenia dn. 29.01.2022 godz. 13.40 - 15.15 (2h)
https://wsei.meeting.wsei.eu/projekt_edukacyjny_w_przedszkolu_i_szkole_gr__iii__wiczenia_dn__29_01_2022_godz__13_40_-_15_15__2h_
Ćwiczenia 29.01.2022 r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_29_01_2022_r_
Ćwiczenia 29.I.2022 r. godz. 13.40-16.05 grupa 2/2
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_29_i_2022_r__godz__13_40-16_05_grupa_2_2
Video Live 29.01.2022 13.40-16.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_29_01_2022_13_40-16_05
wykład 29.01
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk-ad-29-01
PROJEKT EDUKACYJNY W PRZEDSZKOLU I SZKOLE gr. II ćwiczenia dn. 29.01.2022 godz. 15.20 - 16.55 (2h)
https://wsei.meeting.wsei.eu/projekt_edukacyjny_w_przedszkolu_i_szkole_gr__ii__wiczenia_dn__29_01_2022_godz__15_20_-_16_55__2h_
Ćwiczenia grupa 3; 29.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_grupa_3
Wykład Zarządzanie strategiczne 29.01 13.40 - 16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_zarz_dzanie_strategiczne_29_01_13_40_-_16_55
Zajęcia 29.01 gr 1
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_29_01_gr_1
Ćwiczenia 29.01.2022 g. 14.30-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_29_01_2022_g__14_30-16_55
2022-01-29 Ćw-gr.1 Informacja naukowa 13:40-17:45
https://wsei.meeting.wsei.eu/2022-01-29__w-gr_1_informacja_naukowa_13_40-17_45
29.01.2022 r. - ćwiczenia
https://wsei.meeting.wsei.eu/29_01_2022_r_____wiczenia
Wykład Prawo karno skarbowe - Jacek Leńczuk 29.01.2022 17:00 - 18:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_prawo_karno_skarbowe_-_jacek_le_czuk_29_01_2022_17_00_-_18_00
Ćwiczenia 29.I.2022 r. godz. 16.10-18.35 grupa 1/2
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_29_i_2022_r__godz__16_10-18_35_grupa_1_2
Grupa 8 ćwiczenia z dnia 29.01.2022r. godz. 13:40-17:45
https://wsei.meeting.wsei.eu/grupa_8__wiczenia_z_dnia_29_02_2022r__godz__13_40-_17_45
ćwiczenia 2g. 17.00 - 18.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_2g__17_00_-_18_35
Transformacje organizacji - ćwiczenia (29.01.2022_17:00-18:35)
https://wsei.meeting.wsei.eu/transformacje_organizacji_-__wiczenia__29_01_2022_17_00-18_35_
Ćwiczenia 29.01.2022 - GRUPA 2, GODZ. 16.10-18.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_29_01_2022__godz__16_10-18_35__grupa_2_
PROJEKT EDUKACYJNY W PRZEDSZKOLU I SZKOLE gr. I ćwiczenia dn. 29.01.2022 godz. 17.00 - 19.25 (3h)
https://wsei.meeting.wsei.eu/projekt_edukacyjny_w_przedszkolu_i_szkole_gr__i__wiczenia_dn__29_01_2022_godz__17_00_-_19_25__3h_
Zajęcia 29.01 gr 2
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_29_01_gr_2
ZAJĘCIA DN.29.01.2022 godz. 16.10- 20.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia__dn_29_01_2022__godz__16_10-_20_05
Wykład 5: 29.01.2022 g.17:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_5__29_01_2022_g_17_00
Psychologia i etyka w zarządzaniu (etyka), wykład, 29.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_i_etyka_w_zarz_dzaniu__etyka___wyk_ad__29_01_2022
Seminarium dyplomowe 29.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_29_01_2022
2022.01.29 Ćw-gr.7 Informacja naukowa 17:50-20:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/202-29-01__w-gr_7_informacja_naukowa_17_50-20_10
Zajęcia zdalne w dniu 29.01.2022 godz. 17.00 - 20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_zdalne_29_01_2022_godzina_17_-_20_10
Psychologia Różnic Indywidualnych - dr Jacek Łukasiewicz - (Ćw. gr. 1) 30.01.2022 godz. 8.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_r__nic_indywidualnych_-_dr_jacek__ukasiewicz_-___w__gr__1___30_01_2022_godz__8_00
PROJEKT EDUKACYJNY W PRZEDSZKOLU I SZKOLE gr. I ćwiczenia dn. 30.01.2022 godz. 8.00 - 9.35 (2h)
https://wsei.meeting.wsei.eu/projekt_edukacyjny_w_przedszkolu_i_szkole_gr__i__wiczenia_dn__30_01_2022_godz__8_00_-_9_35__2h_
2022-01-30 Ćw-gr.8 Informacja naukowa 08:00-09:35
https://wsei.meeting.wsei.eu/2022-01-30__w-gr_8_informacja_naukowa_08_00-09_35
Zajęcia 8:00-10:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj-cia-8-00-10-25
adm 3 rok--30.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/adm_3_rok--30_01_2022
ĆWICZENIA 9_GRUPA 3 (godz. 8.00-10.25_ 3 godz.)_PÓŹNE DZIECIŃSTWO
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_9_grupa_3__godz__8_00-10_25__3_godz___p__ne_dzieci_stwo
Zajęcia 30.01 08.00-10.25 (grupa 2)
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_30_01_08_00-10_25__grupa_2_-_zaj_cia_hybrydowe_
ćw nr 4/ gr 2 - 29.01.2022 g. 8.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/_w_nr_4__gr_2_-_29_01_2022_g__8_00
Ćwiczenia "Statystyka w psychologii" NS-licencjat (J. Bieniek) - 30.01.22r., g. 08:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia__statystyka_w_psychologii__ns-licencjat__j__bieniek__-_30_01_22r___g__08_00
Zaliczenie podsumowanie godz. 9.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaliczenie_podsumowanie_godz__9_30
Ćwiczenia K. Wieczorek 30.01.22 r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_k__wieczorek_30_01_22_r_
Ćwiczenia 30.01.2022 - GRUPA 2, GODZ.8.00-9.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_30_01_2022_-_grupa_2__godz_8_00-9_35
Ćwiczenia 30 stycznia 2022, godz. 8:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_30_stycznia_2022__godz__8_00
PROJEKT EDUKACYJNY W PRZEDSZKOLU I SZKOLE gr. II ćwiczenia dn. 30.01.2022 godz. 9.40 - 11.15 (2h)
https://wsei.meeting.wsei.eu/projekt_edukacyjny_w_przedszkolu_i_szkole_gr__ii__wiczenia_dn__30_01_2022_godz__9_40_-_11_15__2h_
Psychologia Różnic Indywidualnych - dr Jacek Łukasiewicz - (Ćw. gr. 2) 30.01.2022 godz. 10.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_r__nic_indywidualnych_-_dr_jacek__ukasiewicz_-___w__gr__2___30_01_2022_godz__10_30
Ćwiczenia 30.01.2022 - GRUPA 3, GODZ. 9.40-11.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_30_01_2022_-_grupa_3__godz__9_40-11_15
30,01,2022 Wykład ML
https://wsei.meeting.wsei.eu/30_01_2022_wyk_ad_ml
30.01.22 ćwiczenia gr 2 Opieka i edukacja... Matczuk M
https://wsei.meeting.wsei.eu/30_01_22__wiczenia_gr_2_opieka_i_edukacja____matczuk_m
Seminarium
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium-d69
Zajęcia 10:30-12:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj-cia-10-30-12-55
Spotkanie -11.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_-11_30
ĆWICZENIA 9_GRUPA 1 (godz. 10.30-12.55)_PÓŹNE DZIECIŃSTWO
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_9_grupa_1__godz__10_30-12_55__p__ne_dzieci_stwo
Ćwiczenia grupa 3; 30.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/-wiczenia-grupa-3
30.01.2022 r. - ćwiczenia
https://wsei.meeting.wsei.eu/30_01_2022_r__-__wiczenia
Wykład 30.01.2022 godz. 11:2o-12:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_30_01_2022_godz__11_2o-12_55
PROJEKT EDUKACYJNY W PRZEDSZKOLU I SZKOLE gr. III ćwiczenia dn. 30.01.2022 godz. 11.20 - 12.55 (2h)
https://wsei.meeting.wsei.eu/projekt_edukacyjny_w_przedszkolu_i_szkole_gr__iii__wiczenia_dn__30_01_2022_godz__11_20_-_12_55__2h_
Ćwiczenia "Statystyka w psychologii" NS-licencjat (J. Bieniek) - 30.01.22r., g. 10:30
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia__statystyka_w_psychologii__ns-licencjat__j__bieniek__-_30_01_22r___g__10_30
Zaliczenie podsumowanie testu godz. 12.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaliczenie_podsumowanie_testu_godz__12_00
Zajęcia 30.01
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj-cia-30-01
Ćwiczenia 30.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_30_01_2022
2022-01-30 Ćw-gr.4 Informacja naukowa 09:40-13:40
https://wsei.meeting.wsei.eu/2022-01-30__w-gr_4_informacja_naukowa_09_40-13_40
Zajęcia w dn. 30.01.2022 r w godz. 8.50-16.55, Zbieranie informacji o ludziach, pracownikach, kontrahentach. Biały wywiad
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__30_01_2022_r_w_godz__8_50-16_55__zbieranie_informacji_o_ludziach__pracownikach__kontrahentach__bia_y_wywiad
Spotkanie 13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_13_40
Psychologia Różnic Indywidualnych - dr Jacek Łukasiewicz - (Ćw. gr. 3) 30.01.2022 godz. 13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_r__nic_indywidualnych_-_dr_jacek__ukasiewicz_-___w__gr__3___30_01_2022_godz__13_40
Język angielski - 30.01.2022, 13.40-15.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/j_zyk_angielski_-_30_01_2022__13_40-16_05
Classroom
https://wsei.meeting.wsei.eu/classroom
30.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/30-01-2022
Wykład 30.01.2022 godz. 14.30-16.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_30_01_2022_godz__14_30-16_05
Ćwiczenia Amelia Dziurda-Multan 30.01.2022 12:40-15:50
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_amelia_dziurda-multan_29_01_2022_13_40-16_50
Ćwiczenia 30.I.2022 r. godz. 13.40-16.55 grupa 2/2 LN
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_30_i_2022_r__godz__13_40-16_55_grupa_2_2_ln
ĆWICZENIA 9_GRUPA 2 (godz. 13.40-16.05)_PÓŹNE DZIECIŃSTWO
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_9_grupa_2__godz__13_40-16_05__p__ne_dzieci_stwo
Seminarium 30.01.2022 r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_30_01_2022_r_
Ćwiczenia 30.01.22
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_30_01_22
Ćwiczenia 30.01.2022 - GRUPA 2, GODZ. 13.40-16.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_30_01_2022_-_grupa_2__godz__13_40-16_05
wykład 30.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_30_01_2022
Zaliczenie przedmiotu, termin I, gr I 30.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaliczenie_przedmiotu__termin_i__gr_i_30_01_2022
Ćwiczenia gr. 7;30.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_gr__7
Zajęcia 30.01
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_30_01
30.01.22 Cwiczenia grupa 6 Opieka i edukacja...Matczuk
https://wsei.meeting.wsei.eu/30_01_22_cwiczenia_grupa_6_opieka_i_edukacja___matczuk
2022-01-30 Ćw-gr.2 Informacja naukowa 13:40-17:45
https://wsei.meeting.wsei.eu/2022-01-30__w-gr_2_informacja_naukowa_13_40-17_45
Ćwiczenia w dn. 30.01.22
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_w_dn__30_01_22
30.01.2022r. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej ćwiczenia
https://wsei.meeting.wsei.eu/30_01_2022r__metodyka_pracy_opieku_czo-wychowawczej__wiczenia
Ćwiczenia 30.01.2022 godz. 13:40-16:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia
Zaliczenie przedmiotu, termin I, gr II 30.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaliczenie_przedmiotu__termin_i__gr_ii_30_01_2022
30.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/30_01_2022
Zajęcia zdalne w dniu 30.01.2022 godz. 17.00 -19.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_zdalne_w_dniu_30_01_2022_godz__17_00_-19_25
Lecture 31.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_31_01_2022
LECTURE 8.15 - 12.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_8_15_-_12_25
31.01.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/31_01_2022
Laboratorium (31.01. godz. 13.30, gr. I)
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium__31_01__godz__13_30__gr__i_
Spotkanie informacyjne
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_informacyjne
ćwiczenia nr 5 - 31.01.2022 g. 16.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_nr_5_-_31_01_2022_g__16_50
Gra symulacyjna - dodatkowy termin - 01.02.2022, godz. 11:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/gra_symulacyjna_-_dodatkowy_termin_-_01_02_2022__godz__11_00
Konsultacje dr Ilona Kożuch dn. 01.02.2022 godz. 14.00 - 15.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_ilona_ko_uch_dn__01_02_2022_godz__14_00_-_15_30
Konsultacje dr Ilona Kożuch dn. 08.02.2022 godz. 14.00 - 15.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_ilona_ko_uch_dn__08_02_2022_godz__14_00_-_15_30
Konsultacje dr Ilona Kożuch dn. 15.02.2022 godz. 14.00 - 15.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_ilona_ko_uch_dn__15_02_2022_godz__14_00_-_15_30
05,02,2022 Ćwiczenia 2Gr 8,00-10,25
https://wsei.meeting.wsei.eu/05_02_2022__wiczenia_2gr_8_00-10_25
05.02.2022 - Paweł Wach - Ćwiczenia Cw1/1/Z - 8:00 - 10:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/05_02_2022_-_pawe__wach_-__wiczenia_cw1_1_z_-_8_00_-_10_25
Psychologia i etyka w zarządzaniu (ćwiczenia, gr. 2), 5.02.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_i_etyka_w_zarz_dzaniu___wiczenia__gr__2__5_02_2022
Fizjologia układu oddechowego (05.02.2022)
https://wsei.meeting.wsei.eu/fizjologia_uk_adu_oddechowego__05_02_2022_
05,02,2022 Ćwiczenia 1Gr 10,30-12,55
https://wsei.meeting.wsei.eu/05_02_2022__wiczenia_1gr_10_30-12_55
05.02.2022 - Paweł Wach - Ćwiczenia Cw2/1/Z - 10:30 - 12:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/05_02_2022_-_pawe__wach_-__wiczenia_cw2_1_z_-_10_30_-_12_55
05.02.2022 - Paweł Wach - Ćwiczenia Cw3/1/Z - 13:40 - 16:05
https://wsei.meeting.wsei.eu/05_02_2022_-_pawe__wach_-__wiczenia_cw3_1_z_-_13_40_-_16_05
2022.02.05 Ćw-gr.6 Informacja naukowa 13:40-16:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/2022_02_05__w-gr_6_informacja_naukowa_13_40-16_55
2022.02.05 Ćw-gr.2 Informacja naukowa 17:00-20:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/2022_02_05__w-gr_2_informacja_naukowa_17_00-20_10
06.02.2022 - Paweł Wach - Ćwiczenia Cw2/1/E i Cw2/1/FiR - 08:00 - 10:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/06_02_2022_-_pawe__wach_-__wiczenia_cw2_1_e_i_cw2_1_fir_-_08_00_-_10_25
06.02.2022 - Paweł Wach - Ćwiczenia Cw1/1/E i Cw1/1/FiR - 10:30 - 12:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/06_02_2022_-_pawe__wach_-__wiczenia_cw1_1_e_i_cw1_1_fir_-_10_30_-_12_55
Wykład 6.02.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_6_02_2022
Spotkanie 06.02 18.40-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_06_02_18_40-20_10
Exam re-take 07/02/2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/exam_re-take_07_02_2022
Konsultacje dr Ilona Kożuch dn. 22.02.2022 godz. 14.00 - 15.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_ilona_ko_uch_dn__22_02_2022_godz__14_00_-_15_30
Matematyka
https://wsei.meeting.wsei.eu/matematyka-9c4
Konsultacje dr Ilona Kożuch dn. 01.03.2022 godz. 14.00 - 15.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_ilona_ko_uch_dn__01_03_2022_godz__14_00_-_15_30
Wykłady 2 - Jarosław Panasiuk: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ady_2_-_jaros_aw_panasiuk__neurologia_i_piel_gniarstwo_neurologiczne
TEORIE SYSTEMOWE, CZ. 2. KOMUNIKACJA W RODZINIE, CZ.1. 21.01.2022, GODZ. 17.00-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/teorie_systemowe__cz__2__komunikacja_w_rodzinie__21_01_2022__godz__17_00-20_10