Logo

Lubelska Akademia WSEI

dr Krzysztof Żuk, 2.10.2023, Finanse publiczne i rynki finansowe
https://wsei.meeting.wsei.eu/dr_krzysztof__uk__2_10_2023__finanse_publiczne_i_rynki_finansowe
Wykład 1
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_1
Laboratorium 1
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_1
CLASS nr 1 on 4/10/23 at 8.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/meeting_nr_1_on__4_10_23_at_8_15
Wykład 1 - 04.10.2023 - godz. 10:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_-_04_10_2023_-_godz__10_00
Wykład 1 - 4.10.2023 godz.11:40
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_1_-_4_10_2023_godz_11_40
Wykład_1 (4.10., godz. 13.30)
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_1__4_10___godz__13_30_
Wykład 1 Przyjęcie pacjenta do oddziału - rola pielęgniarki
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_1_przyj_cie_pacjenta_do_oddzia_u_-_rola_piel_gniarki
Meeting - 8
https://wsei.meeting.wsei.eu/meeting_-_8
WYKŁAD 2_07.10.2023
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_2_07_10_2023
Wykład 8.10.2023 r. Współpraca instytucji edukacyjnych ze środowiskiem
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad__8_10_2023_r__wsp__praca_instytucji_edukacyjnych_ze__rodowiskiem
Wykład 1: 08.10.2023 Podstawy prawne
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_1__08_10_2023_podstawy_prawne
CLASS Nr 2. on 11.10.23 at 8.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/class_nr_2__on_11_10_23_at_8_15
semnarium
https://wsei.meeting.wsei.eu/semnarium
Wykład 21.10.2023 godz. 8.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_21_10_2023_godz__8_00
Wykład 22.10.2023 godz. 8.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_22_10_2023_godz__8_00
Zajęcia 29.10.2023 16.10-18.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_29_10_2023_16_10-18_35
WYKŁAD 3_04.11.2023
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_3_04_11_2023
18.11.2023 wykład dr K.Mieczkowska
https://wsei.meeting.wsei.eu/18_11_2023_wyk_ad_dr_k_mieczkowska
Wykład 26.11.2023 godz. 8.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_26_11_2023_godz__8_00
WYKŁAD 4_09.12.2023
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_4_09_12_2023