Logo

WSEI Lublin

Prawidłowości ewolucji. c.d. 13.04.2021, godz. 7.30 - 8.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/prawid_owo_ci_ewolucji__c_d__13_04_2021__godz__7_30_-_8_15
13.04. kl. 1w godz. 7.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_04__kl__1w_godz__7_30
Polska muzyka rozrywkowa
https://wsei.meeting.wsei.eu/polska_muzyka_rozrywkowa
Lekcja 13.04
https://wsei.meeting.wsei.eu/lekcja_13_04
Matematyka 8:20
https://wsei.meeting.wsei.eu/matematyka_8_20
nauczanie zdalne_wideo_13-04-2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/nauczanie_zdalne_wideo_13-04-2021
Historia życia na Ziemi. 13.04.2021, godz. 8.20 - 9.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/historia__ycia_na_ziemi__13_04_2021__godz__8_20_-_9_05
KLASA II IP
https://wsei.meeting.wsei.eu/klasa_ii_ip
Was isst du zu Mittag
https://wsei.meeting.wsei.eu/was_isst_du_zu_mittag
Lekcja 13.04
https://wsei.meeting.wsei.eu/lekcja-13-04
zajęcia w dniu 13 kwietnia 8.20
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dniu_13_kwietnia_8_20
nauczanie zdalne_wideo_13-04-2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/nauczanie-zdalne-wideo-13-04-2021
Berufe
https://wsei.meeting.wsei.eu/berufe
13.04 kl. 2pg godz. 9.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_04_kl__2pg_godz__9_10
Diagnostyka neuropsychologiczna. 13.04.2021, godz. 8.15-9.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/diagnostyka_neuropsychologiczna
SEMINARIUM MAGISTERSKIE - DR HAB. PROF. WSEI WIESŁAW KOWALSKI - 16.04.2021 GODZ. 08.15-11.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_magisterskie_-_dr_hab__prof__wsei_wies_aw_kowalski_-_16_04_2021_godz__08_15-11_30
Interpretacja porównawcza utworów: ,,Do snu"J. Kochanowskiego i ,,Język snu" Z. Herberta.
https://wsei.meeting.wsei.eu/interpretacja_por_wnawcza_utwor_w____do_snu_j__kochanowskiego_i___j_zyk_snu__z__herberta_
Group A
https://wsei.meeting.wsei.eu/group_a
nauczanie zdalne_wideo_13-04-2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/nauczanie_zdalne_wideo_13_04_2021
Matematyka 10:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/matematyka_10_00
Obwodowy układ nerwowy. 13.04.2021, godz. 10.00 - 10.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/obwodowy_uk_ad_nerwowy__13_04_2021__godz__10_00_-_10_45
13.04 kl. 1p godz. 10.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_04_kl__1p_godz__10_00
Was ist du zu Mittag?
https://wsei.meeting.wsei.eu/was_ist_du_zu_mittag_
Wizje totalnej zagłady
https://wsei.meeting.wsei.eu/wizje_totalnej_zag_ady
Ruch po okręgu i grawitacja - powtórzenie.
https://wsei.meeting.wsei.eu/ruch_po_okr_gu_i_grawitacja_-_powt_rzenie_
Program pozytywistów warszawskich.
https://wsei.meeting.wsei.eu/program_pozytywist_w_warszawskich_
Lekcja 13.04
https://wsei.meeting.wsei.eu/lekcja_13_04-30f
Ćwiczenia: Wybór przewoźnika - Ryszard Nowak - 13.04.2021 - 08:15 - 11:35
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia__wyb_r_przewo_nika_-_ryszard_nowak_-_13_04_2021_-_08_15_-_11_35
Video Live 13.04.2021 8.15-11.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_13_04_2021_8_15-11_35
13.04.2021. Osobowość 9,00-11,35
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_04_2021__osobowo____9_00-11_35
nauczanie zdalne_wideo_13-04-2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/nauczanie_zdalne_wideo_13-04-2021-141
Matematyka 10:50
https://wsei.meeting.wsei.eu/matematyka_10_50
Pierścienice - bezkręgowce o wyraźnej metamerii. 13.04.2021, godz. 10.50 - 11. 35
https://wsei.meeting.wsei.eu/pier_cienice_-_bezkr_gowce_o_wyra_nej_metamerii__13_04_2021__godz__10_50_-_11__35
KLASA II iwg
https://wsei.meeting.wsei.eu/klasa_ii_iwg
13.04 kl. 2mg+2wg godz. 10.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_04_kl__2mg_2wg_godz__10_50
Berufe
https://wsei.meeting.wsei.eu/berufe-431
zajęcia w dniu 13 kwietnia 10.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dniu_13_kwietnia_10_50
Ruch po okręgu i grawitacja - powtórzenie.
https://wsei.meeting.wsei.eu/ruch-po-okr-gu-i-grawitacja---powt-rzenie-
Język angielski kl III W gr. 2 13.04.21 godz. 10.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/j_zyk_angielski_kl_iii_w_gr__2_13_04_21_godz__10_50
Lecture - 13.04.2021; 10.00-13.15 J. Łukasiewicz
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_-_13_04_2021__10_00-13_15__j___ukasiewicz
Lecture - 20.04.2021; 10.00-13.15 J. Łukasiewicz
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_-_20_04_2021__10_00-13_15__j___ukasiewicz
13.04
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_04
13.04.
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_04_
Trzy najważniejsze dramaty romantyczne - porównanie.
https://wsei.meeting.wsei.eu/trzy_najwa_niejsze_dramaty_romantyczne_-_por_wnanie_
Stawonogi - zwierzeta o członowanych odnóżach. 13.04.2021, godz. 11.50 - 12.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/stawonogi_-_zwierzeta_o_cz_onowanych_odn__ach__13_04_2021__godz__11_50_-_12_35
Kres kolonializmu po II wojnie
https://wsei.meeting.wsei.eu/kres_kolonializmu_po_ii_wojnie
Ruch po okręgu i grawitacja - powtórzenie.
https://wsei.meeting.wsei.eu/ruch_po_okr_gu_i_grawitacja___powt_rzenie_
Język angielski kl III P gr.2 13.04 .21 godz 11.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/j_zyk_angielski_kl_iii_p_gr_2_13_04__21_godz_11_50
13 KWIECIEŃ 8.15 WYKŁAD
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_kwiecie__8_15_wyk_ad
13.04.21_ĆWICZENIA_WCZESNA DOROSŁOŚĆ (3) I ŚREDNIA DOROSŁOŚĆ (wprowadzenie)(11.40-13.15)
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_04_21__wiczenia_wczesna_doros_o____3__i__rednia_doros_o____wprowadzenie_
Wykład 13.04.2021 godz. 10.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_13_04_2021_godz__10_50
13.04
https://wsei.meeting.wsei.eu/13-04
Adam Asnyk - poeta epoki przejściowej.
https://wsei.meeting.wsei.eu/adam_asnyk_-_poeta_epoki_przej_ciowej_
KLASA II ig
https://wsei.meeting.wsei.eu/klasa_ii_ig
13.04 kl. 2iwg godz. 12.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_04_kl__2iwg_godz__12_40
Kres kolonializmu po II wojnie
https://wsei.meeting.wsei.eu/kres-kolonializmu-po-ii-wojnie
Język angielski kl I P, W, I Pr 13.04.21 godz 12.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/j_zyk_angielski_kl_i__p__w__i_pr_13_04_21_godz_12_40
13.04
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_04-c83
,,Tango" Sławomira Mrożka- konflikt pokoleń, charakterystyka Artura.
https://wsei.meeting.wsei.eu/__tango__s_awomira_mro_ka-_konflikt_pokole___charakterystyka_artura_
Ruch satelitów.
https://wsei.meeting.wsei.eu/ruch_satelit_w_
Group B
https://wsei.meeting.wsei.eu/group_b
Video Live 13.04.2021 11.40-15.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_13_04_2021_11_40-15_05
Auf der Geburtstagsparty
https://wsei.meeting.wsei.eu/auf_der_geburtstagsparty
13.04
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_04-414
Język angielski kl II Mg i Wg 13.04.2021 godz. 14.20
https://wsei.meeting.wsei.eu/j_zyk_angielski_kl_ii_mg_i_wg__13_04_2021_godz__14_20
Videoconference at 13:30
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture
Virtual class (exercies) - 13.04.2021; 13.30-16.45 - J. Łukasiewicz
https://wsei.meeting.wsei.eu/virtual_class__exercisses__-_13_04_2021__13_30-16_45_-__j___ukasiewicz
13.04 kl. 3i godz. 13.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_04_kl__3i_godz__13_30
13.04
https://wsei.meeting.wsei.eu/13_04-3da
Grupa A
https://wsei.meeting.wsei.eu/grupa_a
Seminarium 13 kwietnia 2021, godz. 15.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_13_kwietnia_2021__godz__15_10
2021.04.11, godz. 13:40-16.55 - prof. Lech Panasiuk - wykład
https://wsei.meeting.wsei.eu/2021_04_11__godz__13_40-16_55_-_prof__lech_panasiuk_-_wyk_ad
Grupa B
https://wsei.meeting.wsei.eu/grupa_b
1. 12th April - Electric field
https://wsei.meeting.wsei.eu/1__12th_april_-_electric_field
virtual class
https://wsei.meeting.wsei.eu/virtual_class
Grupa C
https://wsei.meeting.wsei.eu/grupa_c
Konsultacje dr I. Kożuch 13.04.2021 godz. 18.30-20.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_i__ko_uch_13_04_2021_godz__18_30-20_00
Diagnoza psychologiczna D ks dr J.Łukasiewicz (laboratorium/ćwiczenia) - 14.04.2021 godz. 08.15-09.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/diagnoza_psychologiczna_d_ks_dr_j__ukasiewicz__laboratorium__wiczenia__-_14_04_2021_godz__08_15-09_50
nauczanie zdalne_wideo_14-04-2021 Español avanzado
https://wsei.meeting.wsei.eu/nauczanie_zdalne_wideo_14-04-2021_espa_ol_avanzado
14.04 kl. 3p godz. 10.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/14_04_kl__3p_godz__10_00
14.04 kl. 3w godz. 10.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/14_04_kl__3w_godz__10_50
14.04 kl. 2mg+2wg godz. 11.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/14_04_kl__2mg_2wg_godz__11_50
Ćwiczenia nr 5
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_nr_5
14.04 kl. 1p godz. 12.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/14_04_kl__1p_godz__12_40
14.04 kl. 2ip godz. 13.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/14_04_kl__2ip_godz__13_30
Metodologia badań psychologicznych - ćwiczenia. Jacek Łukasiewicz 14.04.2021 godz. 13.30-16.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/metodologia_bada__psychologicznych_-__wiczenia__jacek__ukasiewicz_14_04_2021_godz__13_30-16_45
14.04 - lecture & practice
https://wsei.meeting.wsei.eu/14_04_-_lecture___practice
Konsultacje 14.04.21. godz.13.00. - 14.00.
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_14_04_21__godz_13_00__-_14_00_
14.04 kl. 2wp godz. 14.20
https://wsei.meeting.wsei.eu/14_04_kl__2wp
14.04 godz. 15.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/14_04__godz__15_30
Ćwiczenia 14.04.2021 r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_14_04_2021_r_
15.04 kl. 1i godz. 7.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/15_04_kl__1i_godz__7_30
nauczanie zdalne_wideo_15-04-2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/nauczanie_zdalne_wideo_15-04-2021
15.05 kl. 2ip godz. 9.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/15_05_kl__2ip_godz__9_10
Video Live 15.04.2021 9.10-9.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_15_04_2021_9_10-9_55
Wykład 15.04.2021 8.15-10.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_15_04_2021_8_15-10_45
Diagnoza psychologiczna D - ks dr J.Łukasiewicz SCJ (wykład) - 15.04.2021 godz. 10.00-11.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/diagnoza_psychologiczna_d_-_ks_dr_j__ukasiewicz_scj__wyk_ad__-_15_04_2021_godz__08_15-09_50
15.04 kl. 2iwg godz. 10.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/15_04_kl__2iwg_godz__10_00
First session, April 15, 2021, 9 am
https://wsei.meeting.wsei.eu/session__april_15__2021__9_am
nauczanie zdalne_wideo_15-04-2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/nauczanie-zdalne-wideo-15-04-2021
Video Live 15.04.2021 10.50-11.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_15_04_2021_10_50-11_35
15.04 kl. 3p godz. 10.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/15_04_kl__3p_godz__10_50
An introduction to the Anatomy. 2021-04-15; 12:00 pm (UTC+2).
https://wsei.meeting.wsei.eu/introduction_organization_of_human_body__anatomical_terminology_
nauczanie zdalne_wideo_15-04-2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/nauczanie_zdalne_wideo_15_04_2021
Konsultacje 15 kwiecień 2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/15_kwiecie__2021
15.04.
https://wsei.meeting.wsei.eu/15_04_
WYKŁAD 15.04.2021. CHOROBY OUN III. (STUDENCI STACJONARNI)
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_15_04_2021__choroby_oun_iii___studenci_stacjonarni_
ćwiczenie - 15.04.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenie_-_15_04_2021
Wykład - 15.04.2021, godz.15-18.
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_-_15_04_2021__godz_15-18_
Spotkanie
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie
Video Live 16.04.2021 8.20-9.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_16_04_2021_8_20-9_05
Konsultacje 16.04.2021r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_16_04_2021r_
Seminarium online - ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ - 16.04.2021 godz. 08.15 - 11.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_online_-_ks__dr_jacek__ukasiewicz_scj_-_16_04_2021_godz__08_15_-_11_35
Zajęcia 16.04.2021 8.15 - 10.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_16_04_2021_8_15_-_10_45
nauczanie zdalne_wideo_16-04-2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/nauczanie_zdalne_wideo_16-04-2021
Video Live 16.04.2021 10.00-10.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_16_04_2021_10_00-10_45
16.04 - zajęcia z języka polskiego godz. 8.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/16_04_-_zaj_cia_z_j_zyka_polskiego_godz__8_15
nauczanie zdalne_wideo_16-04-2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/nauczanie-zdalne-wideo-16-04-2021
Seminarium on-line W. Kowalski 16.04.2021 godz. 09.40 - 12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_on-line_w__kowalski_16_04_2021_godz__09_40_-_12_55
Seminarium 16.04.2021r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_16_04_2021r_
16.04 - zajęcia z języka polskiego godz. 11.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/16_04_-_zaj_cia_z_j_zyka_polskiego
Seminarium magisterskie-> 16.04.2021r. 17:00-18:35
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_magisterskie-__16_04_2021r__17_00-18_35
Psychoprofilaktyka życia rodzinnego - Jacek Łukasiewicz SCJ - 16.04.2021 godz. 16.00 - 20.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychoprofilaktyka__ycia_rodzinnego_-_jacek__ukasiewicz_scj_-_16_04_2021_godz__16_00_-_20_05
Seminarium - 16 kwietnia 2021., godz. 17.00 - 20.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_-_16_kwietnia_2021___godz__17_00_-_20_00
Spotkanie -17
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie-3c0
Seminarium magisterskie-> 16.04.2021r. 18:40-20:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_magisterskie
Ćwiczenia 16 kwietnia 2021 r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_16_kwietnia_2021_r_
Seminarium magisterskie dr Ilona Kożuch 16.04.2021 godz. 17.50 - 21.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_magisterskie_dr_ilona_ko_uch_16_04_2021_godz__17_50_-_21_00
Seminarium
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium-980
zajęcia 17.04.2021 godz. 8.50-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_17_04_2021_godz__8_50-12_55
Wykład 17.04.2021r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_17_04_2021r_
Second session, 17 April 2021, 8.00 am
https://wsei.meeting.wsei.eu/second_session__17_april_2021__8_00_am
Ćwiczenia 17/04/2021r. grupa 8
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_17_04_2021r_
Seminarium
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium-43a
Meeting - 8.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/meeting_-_8_10
Podstawy dydaktyki (4h) dr Ilona Kożuch 17.04.2021 godz. 8.00 - 11.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/podstawy_dydaktyki__4h__dr_ilona_ko_uch_17_04_2021_godz__8_00_-_11_15
Wykład 17,04,2021 11,20 socjologia wychowania
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_17_04_2021_13_40_pedagogika_spo_eczna
Wykład 17.04.2021 godz. 10.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_17_04_2021_godz__10_30
Wykład 17,04,2021 13,40 pedagogika społeczna
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk-ad-17-04-2021-13-40-pedagogika-spo-eczna
Psychologia wychowawcza (wykład) ks dr J. Łukasiewicz - 17.04.2021 godz. 15.20-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_wychowawcza__wyk_ad__ks_dr_j___ukasiewicz_-_17_04_2021_godz__15_20-16_55
Ćwiczenia 17.04.2021 godz.13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_17_04_2021_godz_13_40
Ćwiczenia 17/04/2021r. grupa 4
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_17_04_2021r__grupa_4
Podstawy dydaktyki (3h) dr Ilona Kożuch 17.04.2021 godz. 17.00 - 19.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/podstawy_dydaktyki__3h__dr_ilona_ko_uch_17_04_2021_godz__17_00_-_19_25
Zajęcia 17.04.2021 godz. 17.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_17_04_2021_godz__17_00
Seminarium 17.04.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_17_04_2021
Seminarium 17 kwietnia 2021, godz. 18.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_17_kwietnia_2021__godz__18_40
Seminarium 17.04.2021 godz. 18.40-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_17_04_2021_godz__18_40-20_10
Ćwiczenia dn. 17.04.2021r. gr. 4
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_dn__17_04_2021_r__gr__4
Badania naukowe w pielęgniarstwie (GR. 1) - 18.04.2021 godz. 08.00-09.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/badania_naukowe_w_piel_gniarstwie__gr__1___-_18_04_2021_godz__08_00-09_35
Ćwiczenie 3 - grupa 7
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenie_3_-_grupa_7
Wprowadzenie do pedagogiki przedszkolnej wykład (2h) dn. 18.04.2021 godz. 8.00-9.35 dr Ilona Kożuch
https://wsei.meeting.wsei.eu/wprowadzenie_do_pedagogiki_przedszkolnej_wyk_ad__2h__dn__18_04_2021_godz__8_00-9_35_dr_ilona_ko_uch
zajęcia 18.04.2021 godz. 8.50-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_18_04_2021_godz__8_50-12_55
Ćwiczenia 18.04.3021 godz. 8.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_27_03_3021_godz__11_20
Ćwiczenie 3 - grupa 6
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenie_3_-_grupa_6
Seminarium 18.04.2021 godz. 08.00-10.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_18_04_2021_godz__08_00-10_25
Wykład - Układ pokarmowy i otrzewna - 2021-04-18; godz. 10:30-11:15
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_-_uk_ad_pokramowy
Seminarium dyplomowe - Wioletta Krawczyk - 18.04.2021 - 08:00 - 11:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_dyplomowe_-_wioletta_krawczyk_-_18_04_2021_-_08_00_-_11_55
Ćwiczenie 3 - grupa 3
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenie_3_-_grupa_3
Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego (ćw. 3 z 5) - 18/04, 11:20-12:50
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychoprofilaktyka_wypalenia_zawodowego___w__3_z_5__-_18_04__11_20-12_50
Podstawy dydaktyki (4h) dr Ilona Kożuch 18.04.2021 godz. 9.40 - 12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/podstawy_dydaktyki__4h__dr_ilona_ko_uch_18_04_2021_godz__9_40_-_12_55
Seminarium magisterskie-> 18.04.2021r. 10:30-12:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_magisterskie-__18_04_2021r__10_30-12_55
Wykład 18.04.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_18_04_2021
Psychologia rozwojowa ks dr J.Łukasiewiczl (wykład) - 18.04.2021 godz. 13.40-15.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_rozwojowa_ks_dr_j__ukasiewiczl__wyk_ad__-_18_04_2021_godz__13_40-15_15
Ćwiczenie 3
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenie_3
Wykład 18.04.202112:15-16:10 dr Grażyna Dugiel
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_18_04_202112_15-16_10_dr_gra_yna_dugiel
Wykład 18.04.2021 godz. 13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_18_04_2021_godz__13_40
Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego (ćw. 3 z 5) - 18/04, 15:20-16:50
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychoprofilaktyka_wypalenia_zawodowego___w__3_z_5__-_18_04__15_20-16_50
Pielęgniarstwo operacyjne
https://wsei.meeting.wsei.eu/piel_gniarstwo_operacyjne
Wykład 2 - 18.04.2021 godz. 14.30-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_2-287
Podstawy dydaktyki (3h) dr Ilona Kożuch 18.04.2021 godz. 15.20 - 17.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/podstawy_dydaktyki__3h__dr_ilona_ko_uch_18_04_2021_godz__15_20_-_17_45
Wykład data tytuł
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_data_tytu_
Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego - Ćwiczenia w dniu 18.04.2021 r. w godz. 17:oo-18:35
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychoprofilaktyka_wypalenia_zawodowego_-__wiczenia_w_dniu_18_04_2021_r__w_godz__17_oo-18_35
Dodatkowe spotkanie gdyby pojawiły się pytania związane z testem 18.04.2021 godz. 17. 45 - 18.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/dodatkowe_spotkanie_18_04_2021_godz__17__45_-_18_55
Egzamin "0" 18.04.2021 godz. 16
https://wsei.meeting.wsei.eu/egzamin__0__18_04_2021_godz__16
Pielęgniarstwo operacyjne
https://wsei.meeting.wsei.eu/piel-gniarstwo-operacyjne
Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego (GR. 5) Jacek Łukasiewicz - 18.04.2021 godz.18.40-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychoprofilaktyka_wypalenia_zawodowego__gr__5__jacek__ukasiewicz_-_18_04_2021_godz_18_40-20_10
Wykład 18.04.2021` godz. 16.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_18_04_101__godz__16_10
umiejętność przekonywania
https://wsei.meeting.wsei.eu/umiej_tno___przekonywania
Zajęcia 19.04.2021 8.15-10.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_19_04_8_15-10_45
Sesja wykładowa 1
https://wsei.meeting.wsei.eu/sesja_wyk_adowa_1-b97
Diagnostyka neuropsychologiczna, cz. II. 20.04.2021, godz. 8.15-9.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/diagnostyka_neuropsychologiczna__cz__ii__20_04_2021
Ćwiczenia: Wybór przewoźnika - Ryszard Nowak - 20.04.2021 - 08:15 - 10:45
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia__wyb_r_przewo_nika_-_ryszard_nowak_-_20_04_2021_-_08_15_-_11_35
Wykład 20.04.2021 godz. 10.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_20_04_2021_godz__10_50
Session #2 / April 20, 2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/session__2___april_20__2021
Virtual class (exercies) - 20.04.2021; 13.30-16.45 - J. Łukasiewicz
https://wsei.meeting.wsei.eu/virtual_class__exercies__-_20_04_2021__13_30-16_45_-__j___ukasiewicz
Konsultacje dr I. Kożuch 20.04.2021 godz. 18.30-20.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_i__ko_uch_20_04_2021_godz__18_30-20_00
Diagnoza psychologiczna D ks dr J.Łukasiewicz (laboratorium/ćwiczenia) - 21.04.2021 godz. 08.15-09.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/diagnoza_psychologiczna_d_ks_dr_j__ukasiewicz__laboratorium__wiczenia__-_21_04_2021_godz__08_15-09_50
Wykład 21.04.2021 godz. 11.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_21_04_2021_godz__11_40
Konsultacje 21.04.21. godz.13.00. - 14.00.
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_21_04_21__godz_13_00__-_14_00_
Patologie Społeczne - wykład - dr hab. Wiesław Kowalski. 22.04.2021 godz. 10.00 - 11.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/patologie_spo_eczne_-_wyk_ad_-_dr_hab__wies_aw_kowalski__22_04_2021_godz__10_00_-_11_35
Diagnoza psychologiczna D - ks dr J.Łukasiewicz SCJ (wykład) - 22.04.2021 godz. 10.00-11.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/diagnoza_psychologiczna_d_-_ks_dr_j__ukasiewicz_scj__wyk_ad__-_22_04_2021_godz__08_15-09_50
Wykład 22.04.2021 8.15-10.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_22_04_2021_8_15-10_45
LECTURE 22.04. 2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_22_04__2021
Second session, 22 April 2021, 9 am
https://wsei.meeting.wsei.eu/second_session__22_april_2021__9_am
Cells, Tissues and Organs. 2021-04-22; 1:00 pm (UTC+2).
https://wsei.meeting.wsei.eu/cells__tissues_and_organs
WYKŁAD 22.04.2021. DZIECIĘCE ZESPOŁY KLINICZNE, CZ. I. (STUDENCI STACJONARNI)
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_22_04_2021__studenci_stacjonarni_
Zajęcia 22.04.2021 15.10 - 16.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_22_04_2021_15_10_-_16_45
22.04.
https://wsei.meeting.wsei.eu/22_04_
LECTURE 23.04.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_23_04_2021
23.04 zajęcia z języka polskiego godz. 11.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/23_04_zaj_cia_z_j_zyka_polskiego_godz__11_40
Seminarium online (Radom-Ostrowiec) Jacek Łukasiewicz 23.04.2021 godz. 16.10 - 19.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_online__radom-ostrowiec__jacek__ukasiewicz_23_04_2021_godz__16_10_-_19_25
Wykład 24.04.2021 godz. 8.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_24_04_2021_godz__8_00
wykład temat data
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_temat_data
24.04.
https://wsei.meeting.wsei.eu/24_04_
Zajęcia 24.04.2021 10.30-13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_24_04_2021_10_30-13_40
Ćw-gr.2 Wybór przewoźnika - Ryszard Nowak - 24.04.2021 - 13:40 - 15:15
https://wsei.meeting.wsei.eu/_w-gr_2_wyb_r_przewo_nika_-_ryszard_nowak_-_24_04_2021_-_13_40_-_15_15
Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego - ćwiczenia 24.04.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychoprofilaktyka-wypalenia-zawodowego----wiczenia-24-04-2021
ĆWICZENIA gr. 4 - 24.04.2021 godz. 13.40-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_gr__4_-_godz__13_40-16_55
Ćw-gr.1 Wybór przewoźnika - Ryszard Nowak - 24.04.2021 - 15:20 - 16:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_w-gr_1_wyb_r_przewo_nika_-_ryszard_nowak_-_24_04_2021_-_15_20_-_16_55
Ćwiczenia grupa 2 24.04.21 godz. 13.40 - 16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_grupa_2_24_04_21_godz__13_40_-_16_55
Zajęcia 24.04.2021 godz. 16.10 grupa II
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_24_04_2021_godz__16_10_grupa_ii
ĆWICZENIA gr. 3 - 24.04.2021 godz. 17.00-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_gr__3_-_24_04_2021_godz__17_00-20_10
Seminarium dyplomowe 24.04.2021r. godz. 17:00-20:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium-f5e
Wykład 24.04.2021 godz. 18.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_24_04_2021_godz__18_40
Ćwiczenia grupa 1 24.04.21 godz. 17.00 - 20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_grupa_1_24_04_21_godz__17_00_-_20_10
Classroom
https://wsei.meeting.wsei.eu/classroom-73c
25.04.
https://wsei.meeting.wsei.eu/25_04_
Zajęcia 25.04.2021 godz. 8.00 grupa I
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_25_04_2021_godz__8_00_grupa_i
Zajęcia 25.04.2021 8.50-12.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_25_04_2021_8_50-12_05
WYKŁAD 25.04.2021. DZIECIĘCE ZESPOŁY KLINICZNE (STUDENCI NIESTACJONARNI)
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_25_04_2021__dzieci_ce_zespo_y_kliniczne__studenci_niestacjonarni_
Ćw-gr.1 Decyzje w podsystemie dystrybucji - Ryszard Nowak - 25.04.2021 - 13:40 - 16:05
https://wsei.meeting.wsei.eu/_w-gr_1_decyzje_w_podsystemie_dystrybucji_-_ryszard_nowak_-_25_04_2021_-_13_40_-_16_05
Wykład Hanna Sokołowska, 25.04.2021, godz. 15.20-17.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_hanna_soko_owska__25_04_2021__godz__15_20-17_45
Ćw-gr.2 Decyzje w podsystemie dystrybucji - Ryszard Nowak - 25.04.2021 - 16:10 - 18:35
https://wsei.meeting.wsei.eu/_w-gr_2_decyzje_w_podsystemie_dystrybucji_-_ryszard_nowak_-_25_04_2021_-_16_10_-_18_35
Zajęcia 26.04.2021 8.15-10.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_26_04_2021_8_15-10_45
Sesja wykładowa 2
https://wsei.meeting.wsei.eu/sesja_wyk_adowa_2-15c
Zajęcia 23.04.2021 8.15 - 13.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_23_04_2021_8_15_-_13_15
Wykład 26.04.2021 15.10-16.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_26_04_2021_15_10-16_45
Wykład: Podstawy prawne funkcjonowania organizacji - Ryszard Nowak - 27.04.2021 - 08:15 - 09:50
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad__podstawy_prawne_funkcjonowania_organizacji_-_27_04_2021_-_08_15_-_09_50
Wykład: Dokumentacja i struktura wewnętrzna organizacji - Ryszard Nowak - 27.04.2021 - 10:00 - 11:35
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad__dokumentacja_i_struktura_wewn_trzna_organizacji__-_ryszard_nowak_-_27_04_2021_-_10_00_-_11_35
Lecture - 27.04.2021; 10.00-13.15 J. Łukasiewicz
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_-_27_04_2021__10_00-13_15__j___ukasiewicz
Wykład: Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników - Ryszard Nowak - 27.04.2021 - 11:40 - 13:15
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad__prawa_i_obowi_zki_pracodawc_w_i_pracownik_w_-_ryszard_nowak_-_27_04_2021_-_11_40_-_13_15
Wykład 27.04.2021 godz. 10.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_27_04_2021_godz__10_50
Session #3, April 27, 2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/session__3__april_27__2021
Virtual class (exercies) - 27.04.2021; 13.30-16.45 - J. Łukasiewicz
https://wsei.meeting.wsei.eu/virtual_class__exercies__-_27_04_2021__13_30-16_45_-__j___ukasiewicz
Konsultacje dr I. Kożuch 27.04.2021 godz. 18.30-20.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_i__ko_uch_27_04_2021_godz__18_30-20_00
Diagnoza psychologiczna D ks dr J.Łukasiewicz (laboratorium/ćwiczenia) - 28.04.2021 godz. 08.15-09.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/diagnoza_psychologiczna_d_ks_dr_j__ukasiewicz__laboratorium__wiczenia__-_28_04_2021_godz__08_15-09_50
Konsultacje 28.04.21. godz.13.00. - 14.00.
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_28_04_21__godz_13_00__-_14_00_
Metodologia badań psychologicznych - ćwiczenia. Jacek Łukasiewicz 28.04.2021 godz. 13.30-16.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/metodologia_bada__psychologicznych_-__wiczenia__jacek__ukasiewicz_28_04_2021_godz__13_30-16_45
Wykład 29.04.2021 8.15-10.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk-ad-22-04-2021-8-15-10-45
LECTURE 29.04.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_29_04_2021
Third session, 29 April 2021, 9 am
https://wsei.meeting.wsei.eu/third_session__29_april_2021__9_am
The Integumentary System. 2021-04-29; 1:00 pm (UTC+2).
https://wsei.meeting.wsei.eu/the_integumentary_system
The Skeletal System. 2021-04-29; 2:00 pm (UTC+2).
https://wsei.meeting.wsei.eu/the_skeletal_system
WYKŁAD 29.04.2021. DZIECIĘCE ZESPOŁY KLINICZNE, CZ. II. (STUDENCI STACJONARNI)
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_29_04_2021__dzieci_ce_zespo_y_kliniczne__cz__ii___studenci_stacjonarni_
LECTURE 30.04.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_30_04_2021
30.04 zajęcia z języka polskiego godz. 8.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/30_04_zaj_cia_z_j_zyka_polskiego_godz__8_15
Ćw-gr.1 Wybór przewoźnika - Ryszard Nowak - 30.05.2021 - 12:55 - 14:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/_w-gr_2_wyb_r_przewo_nika_-_ryszard_nowak_-_30_05_2021_-_12_55_-_14_25
30.04 Zajęcia z języka polskiego godz. 11.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/30_04_zaj_cia_z_j_zyka_polskiego_godz__11_40
Ćwiczenia Hanna Sokołowska, 29.05.2021, godz. 17.00-19.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_hanna_soko_owska__29_05_2021__godz__17_00-19_25
Lecture - 04.05.2021; 10.00-13.15 J. Łukasiewicz
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_-_04_05_2021__10_00-13_15__j___ukasiewicz
Virtual class (exercies) - 04.05.2021; 13.30-16.45 - J. Łukasiewicz
https://wsei.meeting.wsei.eu/virtual_class__exercies__-_04_05_2021__13_30-16_45_-__j___ukasiewicz
Diagnoza psychologiczna D ks dr J.Łukasiewicz (laboratorium/ćwiczenia) - 05.05.2021 godz. 08.15-09.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/diagnoza_psychologiczna_d_ks_dr_j__ukasiewicz__laboratorium__wiczenia__-_05_05_2021_godz__08_15-09_50
Patologie Społeczne - wykład - dr hab. Wiesław Kowalski. 06.05.2021 godz. 10.00 - 11.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/patologie_spo_eczne_-_wyk_ad_-_dr_hab__wies_aw_kowalski__06_05_2021_godz__10_00_-_11_35
Fourth session, 6 May 2021, 9 am
https://wsei.meeting.wsei.eu/fourth_session__6_may_2021__9_am
The Muscular System. 2021-05-06; 1:00 pm (UTC+2).
https://wsei.meeting.wsei.eu/the_muscular_system
WYKŁAD 6.05.2021. DZIECIĘCE ZESPOŁY KLINICZNE, CZ. III (STUDENCI STACJONARNI)
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_6_05_2021__dzieci_ce_zespo_y_klinicze__cz__iii__studenci_stacjonarni_
Sesja wykładowa 1
https://wsei.meeting.wsei.eu/sesja-wyk-adowa-1
7.05 Zajęcia z języka polskiego godz. 11.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/7_05_zaj_cia_z_j_zyka_polskiego_godz__11_40
Psychoprofilaktyka życia rodzinnego - Jacek Łukasiewicz SCJ - 07.05.2021 godz. 12.30 - 16.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychoprofilaktyka__ycia_rodzinnego_-_jacek__ukasiewicz_scj_-_07_05_2021_godz__12_30_-_16_45
Ćw-gr.1 Psychoprofilaktyka życia rodzinnego - Jerzy Kahlan - 07.05.2021 - 12:30 - 16:45
https://wsei.meeting.wsei.eu/_w-gr_1_psychoprofilaktyka__ycia_rodzinnego_-_jerzy_kahlan_-_07_05_2021_-_12_30_-_16_45
Ćwiczenia 7 maja 2021 r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_7_maja_2021_r_
Seminarium on-line W. Kowalski 07.05.2021 godz. 16.10 - 19.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_on-line_w__kowalski_07_05_2021_godz__16_10_-_19_25
Patologie Społeczne - wykład - dr hab. Wiesław Kowalski. 08.05.2021 godz. 10.30 - 12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/patologie_spo_eczne_-_wyk_ad_-_dr_hab__wies_aw_kowalski__08_05_2021_godz__10_30_-_12_55
Wykład 8 maja 2021 r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_8_maja_2021_r_
Sesja wykładowa 1
https://wsei.meeting.wsei.eu/sesja_wyk_adowa_1
Andragogika (wykład) dr hab. Wiesław Kowalski - 08.05.2021 godz. 13.40-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/andragogika__wyk_ad__dr_hab__wies_aw_kowalski_-_08_05_2021_godz__13_40-16_55
Spotkanie 08.05.2021; 13:40 - Cw
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_08_05_2021__13_40_-_cw
Seminarium dyplomowe - Wioletta Krawczyk - 08.05.2021 - 12:10 - 16:05
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_dyplomowe_-_wioletta_krawczyk_-_08_05_2021_-_12_10_-_16_05
Ćwiczenia dn. 08.05.2021r. gr. 6, 4, 7, 8
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_dn__08_05_2021r__gr__6__4__7__8
Psychologia wychowawcza (ćwiczenia) ks dr J. Łukasiewicz - 08.05.2021 godz. 16.10-18.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_wychowawcza___wiczenia__ks_dr_j___ukasiewicz_-_08_05_2021_godz__16_10-18_35
Zajęcia 8.05.2021 godz. 17.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_8_05_2021_godz__17_00
wykład 9.05.2021 godz. 9:40-12:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_9_05_2021_godz__9_40-12_55
Ćwiczenia 9.05.2021 godz. 11.20
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_9_05_2021_godz__11_20
Kryminologia (wykład) dr hab. Wiesław Kowalski - 09.05.2021 godz. 13.40-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/kryminologia__wyk_ad__dr_hab__wies_aw_kowalski_-_09_05_2021_godz__13_40-16_55
Wykład - Układ moczowy - 2021-05-09; godz. 14:30
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_-_uk_ad_moczowy_-_2021-05-09__godz__14_30
Ćwiczenia 9.05.2021 godz. 13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_9_05_2021_godz__13_40
Psychologia rozwojowa ks dr J.Łukasiewiczl (ćwiczenia) - 09.05.2021 godz. 13.40-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_rozwojowa_ks_dr_j__ukasiewiczl___wiczenia__-_09_05_2021_godz__13_40-16_55
Ćwiczenie 4
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenie_4
Wykład 3 - 09.05.2021 godz. 14.30-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk-ad-3
Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego - Ćwiczenia w dniu 9.05.2021 r. w godz. 17:oo-18:35
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychoprofilaktyka_wypalenia_zawodowego_-__wiczenia_w_dniu_9_05_2021_r__w_godz__17_oo-18_35
Przygotowanie projektów do UE - ćw 2
https://wsei.meeting.wsei.eu/przygotowanie_projekt_w_do_ue_-__w_2
Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego (GR. 5) Jacek Łukasiewicz - 09.05.2021 godz.18.40-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychoprofilaktyka_wypalenia_zawodowego__gr__5__jacek__ukasiewicz_-_09_05_2021_godz_18_40-20_10
Zajęcia 9.05.2021 godz. 18.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_9_05_2021_godz__18_40
Patologie społeczne i podkultury dewiacyjne (wykład) dr hab. Wiesław Kowalski - 09.05.2021 godz. 10.30-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/patologie_spo_eczne_i_podkultury_dewiacyjne__wyk_ad__dr_hab__wies_aw_kowalski_-_09_05_2021_godz__10_30-12_55
Sesja wykładowa 3
https://wsei.meeting.wsei.eu/sesja_wyk_adowa_3-374
Virtual class (exercies) - 11.05.2021; 10.00-12.55 - J. Łukasiewicz
https://wsei.meeting.wsei.eu/virtual_class__exercies__-_11_05_2021__10_00-12_55_-__j___ukasiewicz
Metodologia badań psychologicznych - ćwiczenia. Jacek Łukasiewicz 11.05.2021 godz. 13.30-16.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/metodologia_bada__psychologicznych_-__wiczenia__jacek__ukasiewicz_11_05_2021_godz__13_30-16_45
Patologie Społeczne - wykład - dr hab. Wiesław Kowalski. 13.05.2021 godz. 10.00 - 11.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/patologie_spo_eczne_-_wyk_ad_-_dr_hab__wies_aw_kowalski__13_05_2021_godz__10_00_-_11_35
The Central and Peripheral Nervous System. 2021-05-13; 1:00 pm (UTC+2).
https://wsei.meeting.wsei.eu/the_central_and_peripheral_nervous_system
WYKŁAD 13.05.2021. PROBLEMY UPOŚLEDZEŃ (STUDENCI STACJONARNI)
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_13_05_2021__problemy_upo_ledze___studenci_stacjonarni_
Sesja wykładowa 2
https://wsei.meeting.wsei.eu/sesja-wyk-adowa-2
Seminarium online (Radom-Ostrowiec) Jacek Łukasiewicz 14.05.2021 godz. 16.10 - 19.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_online__radom-ostrowiec__jacek__ukasiewicz_14_05_2021_godz__16_10_-_19_25
Seminarium online 14.05.2021 Wiesław Kowalski godz. 17.00-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_online_14_05_2021_wies_aw_kowalski_godz__17_00-20_10
Seminarium magisterskie dr Ilona Kożuch dn. 14.05.2021r. godz. 17.50 - 21.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_magisterskie_dr_ilona_ko_uch_dn__14_05_2021r__godz__17_50_-_21_00
Laboratorium grupa 1 15.05.2021 8:00-10:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_grupa_1_15_05_2021_8_00-10_25
Seminarium IV - 15.05.2021 godz. 09:40
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_iv_-_20_03_2021_godz__09_40
Muzykoterapia 2 z 5, 15/05/2021, 09:40-12:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/muzykoterapia_2_z_5__15_05_2021__09_40-12_55
Zajecia 15.05.2021 08-12.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/zajecia_15_05_2021_08-12_05
ĆWICZENIA NR 2. 15.05.2021, GODZ. 10.25-12.55 (studia licencjackie)
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_nr_2__15_05_2021__godz__10_25-12_55__studia_licencjackie_
Laboratorium grupa 2 15.05.2021 10:30-12:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_grupa_2_15_05_2021_10_30-12_55
Wykład 3
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_3-330
Ćwiczenia Hanna Sokołowska, 15.05.2021, godz. 13.40-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_hanna_soko_owska__15_05_2021__godz__13_40-16_55
ĆWICZENIA gr. 4 - 15.05.2021 godz. 13.40-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_gr__4_-_13_40-16_55
Ćwiczenia grupa 2 15.05.2021 godz. 13.40 - 16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_grupa_2_15_05_2021_godz__13_40_-_16_55
Sesja wykładowa 2
https://wsei.meeting.wsei.eu/sesja_wyk_adowa_2-474
Seminarium dyplomowe 15.05.2021r. godz. 17:00-19:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium-c52
Ćwiczenia Hanna Sokołowska, 15.05.2021, godz. 17.00-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_hanna_soko_owska__15_05_2021__godz__17_00-20_10
ĆWICZENIA gr.3 -15.05.2021 godz. 17.00-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_gr_3_-15_05_2021__godz__17_00-20_10
Diagnoza psychologiczna "D" LAB gr 2 - ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ - 15.05.2021 godz. 17.50-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/diagnoza_psychologiczna__d__lab_gr_2_-_ks__dr_jacek__ukasiewicz_scj_-_15_05_2021_godz__17_50-20_10
Diagnoza psychologiczna "D" LAB gr 1 - ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ - 16.05.2021 godz. 08.00-11.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/diagnoza_psychologiczna__d__lab_gr_1_-_ks__dr_jacek__ukasiewicz_scj_-_16_05_2021_godz__08_00-11_15
Układ koordynacyjno-ruchowy (16.05.2021)
https://wsei.meeting.wsei.eu/uk_ad_koordynacyjno-ruchowy__16_05_2021_
Seminarium V - 16.05.2021 godz. 09:40
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_v_-_16_05_2021_godz__09_40
Spotkanie 16.05.2021; 10:30 - Wyk
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_16_05_2021__10_30_-_wyk
Diagnoza psychologiczna "D" LAB (LICENCJAT) - ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ - 16.05.2021 godz. 11.20-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/diagnoza_psychologiczna__d__lab__licencjat__-_ks__dr_jacek__ukasiewicz_scj_-_16_05_2021_godz__11_20-12_55
Wykład: Logistyka dystrybucji - Ryszard Nowak - 16.05.2021 - 10:30 - 12:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad__logistyka_dystrybucji_-_ryszard_nowak_-_16_05_2021_-_10_30_-_12_55
Wykład 16.05.2021 godz. 10.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_16_05_2021_godz__10_30
Spotkanie 16.05.2021; 13:40 - Cw (Gr. 1+2)
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_16_05_2021__13_40_-_cw__gr__1_2_
Ćwiczenia gr. 1 - 16.05.2021 godz. 13.40-15.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_gr__1_-_16_05_2021_godz__13_40-15_15
Seminarium dyplomowe - Ryszard Nowak - 16.05.2021 - 13:40 - 16:05
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_dyplomowe_-_ryszard_nowak_-_16_05_2021_-_13_40_-_16_05
ĆWICZENIA NR 3. 16.05.2021, GODZ. 13.40-15.15 (studia licencjackie)
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_16_05_2021__studia_licencjackie_
Ćwiczenia gr.2 - 16.05.2021 - godz. 15.20-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_gr_2_-_16_05_2021_-_godz__15_20-16_55
Wykład 16.05.2021 godz. 16.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_16_05_2021_godz__16_10
Ćwiczenia gr.3 - 16.05.2021 godz. 17.00-18.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_gr_3_-_godz__17_00-18_35
Classroom
https://wsei.meeting.wsei.eu/classroom-dfd
Muzykoterapia 3 z 5, 16/05/2021, 17:50-20:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/muzykoterapia_13_z_5__16_05_2021__17_50-20_10
Sesja wykładowa 4
https://wsei.meeting.wsei.eu/sesja_wyk_adowa_4-ff1
Patologie Społeczne - wykład - dr hab. Wiesław Kowalski. 20.05.2021 godz. 10.00 - 11.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/patologie_spo_eczne_-_wyk_ad_-_dr_hab__wies_aw_kowalski__20_05_2021_godz__10_00_-_11_35
The Somatic and Autonomic Nervous System. 2021-05-20; 1:00 pm (UTC+2).
https://wsei.meeting.wsei.eu/the_somatic_and_autonomic_nervous_system
WYKŁAD 20.05.2021. POZOSTAŁE ZESPOŁY KLINICZNE (STUDENCI STACJONARNI)
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_20_05_2021__pozosta_e_zespo_y_kliniczne__studenci_stacjonarni_
Sesja wykładowa 3
https://wsei.meeting.wsei.eu/sesja-wyk-adowa-3
Seminarium online - ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ - 21.05.2021 godz. 08.15 - 11.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_online_-_ks__dr_jacek__ukasiewicz_scj_-_21_05_2021_godz__08_15_-_11_35
SEMINARIUM MAGISTERSKIE - DR HAB. PROF. WSEI WIESŁAW KOWALSKI - 21.05.2021 GODZ. 08.15-11.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_magisterskie_-_dr_hab__prof__wsei_wies_aw_kowalski_-_21_05_2021_godz__08_15-11_30
Seminarium on-line W. Kowalski 21.05.2021 godz. 11.20 - 13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_on-line_w__kowalski_21_05_2021_godz__11_20_-_13_40
Sesja wykładowa 2
https://wsei.meeting.wsei.eu/sesja_wyk_adowa_2
Zajęcia 21.05.2021 godz. 13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_21_05_2021_godz__13_40
Wykład - Układ rozrodczy i rozwój płodowy - 2021-05-22; godz. 08.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_-_uk_ad_moczowy_-_2021-05-22
Ćwiczenia 22.05.2021 godz. 8.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_22_05_2021_godz__8_00
Psychologia wychowawcza (wykład) ks dr J. Łukasiewicz - 22.05.2021 godz. 08.00-10.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_wychowawcza__wyk_ad__ks_dr_j___ukasiewicz_-_22_05_2021_godz__08_00-10_25
Przygotowanie projektów do UE - ćw 3
https://wsei.meeting.wsei.eu/przygotowanie_projekt_w_do_ue_-__w_3
Wykład 22.05.2021 godz. 11.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_22_05_2021_godz__11_30
Ćwiczenia 22.05.2021 godz. 11.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_22_05_2021_godz__11_30
Ćwiczenia 22.05.2021 godz.13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_22_05_2021_godz_13_40
Zajęcia 22.05.2021 godz. 17.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_22_05_2021_godz__17_00
Ćwiczenia dn. 22.05.2021r. gr. 6
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_dn__22_05_2021r__gr_6
Sesja wykładowa 5
https://wsei.meeting.wsei.eu/sesja_wyk_adowa_5
Patologie Społeczne - wykład - dr hab. Wiesław Kowalski. 25.05.2021 godz. 10.30 - 12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/patologie_spo_eczne_-_wyk_ad_-_dr_hab__wies_aw_kowalski__25_05_2021_godz__10_30_-_12_55
Sesja wykładowa 4
https://wsei.meeting.wsei.eu/sesja-wyk-adowa-4
Recap lecture for part 1 to part 6. 2021-05-27; 1:00 pm (UTC+2).
https://wsei.meeting.wsei.eu/recap_lecture_
WYKŁAD 27.05.2021. PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE W PRZEBIEGU CHORÓB SOMATYCZNYCH I PSYCHOSOMATYCZNYCH (STUDENCI STACJONARNI)
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad27_05_2021__problemy_psychologiczne_w_przebiegu_chor_b_somatycznych_i_psychosomatycznych__studenci_stacjonarni_
Seminarium online (Radom-Ostrowiec) Jacek Łukasiewicz 28.05.2021 godz. 16.10 - 18.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_online__radom-ostrowiec__jacek__ukasiewicz_28_05_2021_godz__16_10_-_18_35
WYKŁAD 30.05. 2021. POZOSTAŁE ZESPOŁY KLINICZNE (STUDENCI NIESTACJONARNI)
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_30_05__2021__pozosta_e_zespo_y_kliniczne__studenci_niestacjonarni_
Wykład 4
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_4-ded
Ćw-gr.2 Decyzje w podsystemie dystrybucji - Ryszard Nowak - 29.04.2021 - 13:40 - 16:05
https://wsei.meeting.wsei.eu/_w-gr_2_decyzje_w_podsystemie_dystrybucji_-_ryszard_nowak_-_29_04_2021_-_13_40_-_16_05
Wykład 29.05.2021 13:40-16:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_29_05_2021_13_40-16_55
Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego - ćwiczenia 29.05.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychoprofilaktyka-wypalenia-zawodowego----wiczenia-29-05-2021
Zajęcia 29.05.2021 godz. 16.10 grupa II
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_29_05_2021_godz__16_10_grupa_ii
Ćwiczenia grupa 2 29.05.2021 godz. 17.00 - 20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_grupa_2_29_05_2021_godz__17_00_-_20_12
Seminarium VI - 30.05.2021 godz. 08:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_vi_-_30_05_2021_godz__08_00
Classroom
https://wsei.meeting.wsei.eu/classroom-a04
Ćw-gr.2 Wybór przewoźnika - Ryszard Nowak - 30.05.2021 - 15:20-16:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_w-gr_1_wyb_r_przewo_nika_-_ryszard_nowak_-_30_05_2021_-__15_20-16_55
Zajęcia 30.05.2021 godz. 17.00 grupa I
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_30_05_2021_godz__17_00_grupa_i
Sesja wykładowa 6
https://wsei.meeting.wsei.eu/sesja_wyk_adowa_6
Zajęcia 01.06.2021 8.15-9.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_01_06_2021_8_15-9_50
Spotkanie z praktykiem - Ryszard Nowak - 01.06.2021 - 08:15 - 12:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_z_praktykiem__-_ryszard_nowak_-_01_06_2021_-_08_15_-_12_25
Metodologia badań psychologicznych - ćwiczenia. Jacek Łukasiewicz 02.06.2021 godz. 13.30-15.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/metodologia_bada__psychologicznych_-__wiczenia__jacek__ukasiewicz_02_06_2021_godz__13_30-15_05
SEMINARIUM MAGISTERSKIE - DR HAB. PROF. WSEI WIESŁAW KOWALSKI - 04.06.2021 GODZ. 11.20-14.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_magisterskie_-_dr_hab__prof__wsei_wies_aw_kowalski_-_04_06_2021_godz__11_20-14_30
Seminarium online - ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ - 04.06.2021 godz. 12.30 - 15.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_online_-_ks__dr_jacek__ukasiewicz_scj_-_04_06_2021_godz__12_30_-_15_55
Seminarium on-line W. Kowalski 04.06.2021 godz. 15.10 - 18.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_on-line_w__kowalski_04_06_2021_godz__15_10_-_18_25
Wykład - Anatomia kliniczna i obrazowa - 2021-06-05; godz. 08:50
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_-_rozw_j_p_odowy_-_2021-06-05__godz__08_50
Patologie Społeczne - wykład - dr hab. Wiesław Kowalski. 05.06.2021 godz. 10.30 - 12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/patologie_spo_eczne_-_wyk_ad_-_dr_hab__wies_aw_kowalski__05_06_2021_godz__10_30_-_12_55
Sesja wykładowa 3
https://wsei.meeting.wsei.eu/sesja_wyk_adowa_3
Andragogika (wykład) dr hab. Wiesław Kowalski - 05.06.2021 godz. 13.40-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/andragogika__wyk_ad__dr_hab__wies_aw_kowalski_-_05_06_2021_godz__13_40-16_55
Seminarium dyplomowe - Wioletta Krawczyk - 05.06.2021 - 12:15 - 16:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_dyplomowe_-_wioletta_krawczyk_-_05_06_2021_-_12_15_-_16_10
Ćwiczenia 05.06.2021 godz. 13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_05_06_2021_godz__13_40
Spotkanie 05.06.2021; 17:00 - Cw
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_05_06_2021__17_00_-_cw
Psychologia rozwojowa ks dr J.Łukasiewiczl (ćwiczenia) - 05.06.2021 godz. 16.10-18.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_rozwojowa_ks_dr_j__ukasiewiczl___wiczenia__-_05_06_2021_godz__16_10-18_35
ćwiczenia, 5 czerwca, godz. 16.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia__5_czerwca__godz__16_00
Zajęcia 5.06.2021 godz. 18.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_5_06_2021_godz__18_40
Ćwiczenia dn. 05.06.2021r. gr. 8
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_dn__05_06_2021r__gr_8
Patologie społeczne i podkultury dewiacyjne (wykład) dr hab. Wiesław Kowalski - 06.06.2021 godz. 08.00-10.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/patologie_spo_eczne_i_podkultury_dewiacyjne__wyk_ad__dr_hab__wies_aw_kowalski_-_06_06_2021_godz__08_00-10_25
Kryminologia (wykład) dr hab. Wiesław Kowalski - 06.06.2021 godz. 10.30-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/kryminologia__wyk_ad__dr_hab__wies_aw_kowalski_-_06_06_2021_godz__10_30-12_55
wykład 6.06.2021 godz. 10:30-12:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_6_06_2021_godz__10_30-12_55
Ćwiczenia 6.06.2021 godz. 10.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_6_06_2021_godz__10_30
Wykład 4 - 06.06.2021 godz. 11.20-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk-ad-4
Wykład -Repetytorium - 2021-06-06; godz. 13:40
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_-_anatomia_kliniczna
Spotkanie 06.06.2021; 13:40 - Cw
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_06_06_2021__13_40_-_cw
Ćwiczenie 5
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenie_5
Wykład 6 czerwca 2021 r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_6_czerwca_2021_r_
Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego - Ćwiczenia w dniu 6.06.2021 r. w godz. 17:oo-18:35
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychoprofilaktyka_wypalenia_zawodowego_-__wiczenia_w_dniu_6_06_2021_r__w_godz__17_oo-18_35
Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego (GR. 5) Jacek Łukasiewicz - 06.06.2021 godz.18.40-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychoprofilaktyka_wypalenia_zawodowego__gr__5__jacek__ukasiewicz_-_06_06_2021_godz_18_40-20_10
Psychologia wychowawcza (ćwiczenia) ks dr J. Łukasiewicz - 06.06.2021 godz. 16.10-17.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_wychowawcza___wiczenia__ks_dr_j___ukasiewicz_-_06_06_2021_godz__16_10-17_45
Zajęcia 08.06.2021 8.15-9.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_08_06_2021_8_15-9_50
Zajęcia 08.06.2021 11.40-13.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_08_06_2021_11_40-13_15
Badania naukowe w pielęgniarstwie (GR. 1) - 09.06.2021 godz. 08.00-09.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/badania_naukowe_w_piel_gniarstwie__gr__1___-_09_06_2021_godz__08_00-09_35
Seminarium online 11.06.2021 Wiesław Kowalski godz. 17.00-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_online_11_06_2021_wies_aw_kowalski_godz__17_00-20_10
Seminarium dyplomowe - Ryszard Nowak - 12.06.2021 - 13:40 - 16:05
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_dyplomowe_-_ryszard_nowak_-_12_06_2021_-_13_40_-_16_05
ĆWICZENIA NR 3. 12.06.2021, GODZ. 13.40-16.05 (STUDIA MAGISTERSKIE)
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_nr_3__12_06_2021__godz__13_40-16_05__studia_magisterskie_
Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego - ćwiczenia 12.06.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychoprofilaktyka-wypalenia-zawodowego----wiczenia-12-06-2021
Seminarium dyplomowe 12.06.2021r. godz. 17:00-19:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium-a1e
Ćwiczenia Hanna Sokołowska, 12.06.2021, godz. 17.00-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_hanna_soko_owska__12_06_2021__godz__17_00-20_10
ĆWICZENIA NR 4. 13.06.2021, GODZ. 8.00-9.35 (STUDIA LICENCJACKIE)
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_nr_4__godz__8_00-9_35__studia_licencjackie_
Seminarium dyplomowe - Ryszard Nowak - 13.06.2021 - 08:00 - 10:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_dyplomowe_-_ryszard_nowak_-_13_06_2021_-_08_00_-_10_25
Diagnoza psychologiczna "D" LAB gr 2 - ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ - 13.06.2021 godz. 08.00-11.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/diagnoza_psychologiczna__d__lab_gr_2_-_ks__dr_jacek__ukasiewicz_scj_-_13_06_2021_godz__08_00-11_15
Ćwiczenia Hanna Sokołowska, 13.06.2021, godz. 08.50-10.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_hanna_soko_owska__13_06_2021__godz__08_50-10_25
Ćwiczenia Hanna Sokołowska, 13.06.2021, godz. 10.30-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_hanna_soko_owska__13_06_2021__godz__10_30-12_55
Diagnoza psychologiczna "D" LAB (LICENCJAT) - ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ - 13.06.2021 godz. 11.20-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/diagnoza_psychologiczna__d__lab__licencjat__-_ks__dr_jacek__ukasiewicz_scj_-_13_06_2021_godz__11_20-12_55
Ćwiczenia Hanna Sokołowska, 13.06.2021, godz. 15.20-17.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_hanna_soko_owska__13_06_2021__godz__15_20-17_45
Ćwiczenia grupa 1 godz. 15.20 - 18.35 13.06.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_grupa_1_godz__15_20_-_18_35_13_06_2021
Ćwiczenia Hanna Sokołowska, 13.06.2021, godz. 17.50-19.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_hanna_soko_owska__13_06_2021__godz__17_50-19_25
ĆWICZENIA NR 4. 13.06.2021, GODZ. 17.50-19.25 (STUDIA MAGISTERSKIE)
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_nr_4__13_06_2021__godz__17_50-19_25__studia_magisterskie_
Seminarium online (Radom-Ostrowiec) Jacek Łukasiewicz 11.06.2021 godz. 16.10 - 17.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_online__radom-ostrowiec__jacek__ukasiewicz_11_06_2021_godz__16_10_-_17_45
Psychoprofilaktyka życia rodzinnego - Jacek Łukasiewicz SCJ - 18.06.2021 godz. 12.30 - 16.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychoprofilaktyka__ycia_rodzinnego_-_jacek__ukasiewicz_scj_-_18_06_2021_godz__12_30_-_16_45
Ćw-gr.1 Psychoprofilaktyka życia rodzinnego - Jerzy Kahlan - 18.06.2021 - 12:30 - 16:45
https://wsei.meeting.wsei.eu/_w-gr_1_psychoprofilaktyka__ycia_rodzinnego_-_jerzy_kahlan_-_18_06_2021_-_12_30_-_16_45
Ćwiczenia 18 czerwca 2021 r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/18_czerwca_2021_r_
Andragogika (wykład) dr hab. Wiesław Kowalski - 19.06.2021 godz. 09.40-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/andragogika__wyk_ad__dr_hab__wies_aw_kowalski_-_19_06_2021_godz__09_40-12_55
Sesja wykładowa 4
https://wsei.meeting.wsei.eu/sesja_wyk_adowa_4
Psychologia rozwojowa ks dr J.Łukasiewiczl (ćwiczenia) - 19.06.2021 godz. 13.40-16.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_rozwojowa_ks_dr_j__ukasiewiczl___wiczenia__-_19_06_2021_godz__13_40-16_05
Psychologia wychowawcza (ćwiczenia) ks dr J. Łukasiewicz - 19.06.2021 godz. 16.10-17.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_wychowawcza___wiczenia__ks_dr_j___ukasiewicz_-_19_06_2021_godz__16_10-17_45
Patologie społeczne i podkultury dewiacyjne (wykład) dr hab. Wiesław Kowalski - 19.06.2021 godz. 17.00-19.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/patologie_spo_eczne_i_podkultury_dewiacyjne__wyk_ad__dr_hab__wies_aw_kowalski_-_19_06_2021_godz__17_00-19_25
Zajęcia 19.06.2021 godz. 16.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_19_06_2021_godz__16_10
Ćwiczenia dn. 19.06.2021r. gr. 7
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_dn__19_06_2021r__gr__7
Seminarium on-line W. Kowalski 20.06.2021 godz. 08.00 - 11.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_on-line_w__kowalski_20_06_2021_godz__08_00_-_11_15
Patologie społeczne i podkultury dewiacyjne (wykład) dr hab. Wiesław Kowalski - 20.06.2021 godz. 10.30-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/patologie_spo_eczne_i_podkultury_dewiacyjne__wyk_ad__dr_hab__wies_aw_kowalski_-_20_06_2021_godz__10_30-12_55
Wykład 20.06.2021 godz. 13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_20_06_2021_godz__13_40
Laboratorium_1 (2.06, gr. II)
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_1__23_07__gr__ii_
Laboratorium_1 (1.06, gr. I)
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_1__1_06__gr__i_