Logo

Lubelska Akademia WSEI

Ćwiczenia 06.06.2023, g. 13:30
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_06_06_2023__g__13_30
Lecture 06.06.2023 at 13.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_06_06_2023_at_13_45
21. Laboratorium, gr. 1 - 6 czerwca 2023, 15:10 - 16:45
https://wsei.meeting.wsei.eu/21__laboratorium__gr__1_-_6_czerwca_2023__15_10_-_16_45
Rozszczepienie światła.
https://wsei.meeting.wsei.eu/rozszczepienie__wiat_a_
22. Laboratorium, gr. 2 - 6 czerwca 2023, 16:50 - 18:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/22__laboratorium__gr__2_-_6_czerwca_2023__16_50_-_18_25
Lecture - The Lymphatic System and Immunity - June 6th 2023 4:00PM-7:00PM
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_-_the_lymphatic_system_and_immunity_-_may_24th_2023_4_00pm-7_00pm
Seminarium on-line prof. dr hab. Wiesław Kowalski 06.06.2023 godz. 17.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_on-line__prof__dr_hab__wies_aw_kowalski_06_06_2023_godz__17_00
Wykład MS 06.06.23
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_ms_06_06_23
Ćwiczenia (gr. 2) - ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ - 06.06.2023 godz. 17.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia__gr__2__-_ks__dr_jacek__ukasiewicz_scj_-_06_06_2023_godz__17_30
06.06.2023 16:50-20:05
https://wsei.meeting.wsei.eu/06_06_2023_16_50-20_05
Seminarium Pedagogika I r 06.06.2023 16.50 - 20.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_pedagogika_i_r_06_06_2023_16_50_-_20_05
07.06.2023
https://wsei.meeting.wsei.eu/07_06_2023
spotkanie
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie
ZALICZENIE (DRUGI TERMIN) - 07.06.2023 18:00-22:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaliczenie__drugi_termin__-_07_06_2023_18_00-22_00
Wykład i ćwiczenia - 10.06.2023 r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_i__wiczenia_-_10_06_2023_r_
Wykład i ćwiczenia - 11.06.2023 r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_i__wiczenia_-_11_06_2023_r_
12.06 Pole czworokąta – zadania różne
https://wsei.meeting.wsei.eu/12_06__pole_czworok_ta___zadania_r__ne
12.06.2023_8.15-10.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/12_06_2023_8_15-10_45
ZALICZENIE 12.06.2023 16:50-20:05
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaliczenie_12_06_2023_16_50-20_05
23. Laboratorium, gr. 1 - 13 czerwca 2023, 15:10 - 16:45
https://wsei.meeting.wsei.eu/23__laboratorium__gr__1_-_13_czerwca_2023__15_10_-_16_45
24. Laboratorium, gr. 2 - 13 czerwca 2023, 16:50 - 18:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/24__laboratorium__gr__2_-_13_czerwca_2023__16_50_-_18_25
ZALICZENIE 13.06.2023 16:50-20:05
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaliczenie_13_06_2023_16_50-20_05
14.06.2023
https://wsei.meeting.wsei.eu/14_06_2023
Lecture - The Lymphatic System and Immunity - June 14th 2023 4:00PM-7:00PM
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_-_the_lymphatic_system_and_immunity_-_june_14th_2023_4_00pm-7_00pm
Wykład 10 - Układ pokarmowy i otrzewna.
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_10_-_uk_ad_pokarmowy_i_otrzewna_
Wykład 7 - Układ limfatyczny i odporność, 16.06.2023r., 16:50-20:05
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_7_-_uk_ad_limfatyczny_i_odporno____16_06_2023r___16_50-20_05
PSYCHOLOGIA KLINICZNA W CYKLU ŻYCIA. WYKŁAD 5 - 16.06.2023
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_kliniczna_w_cyklu__ycia__wyk_ad_5_-_16_06_2023
17.06 Tworzywa i włókna białkowe oraz celulzowe
https://wsei.meeting.wsei.eu/17_06__tworzywa_i_w__kna_bia_kowe_oraz_celulzowe
17.06.2023 r.- 10.30-13.40- mgr P. Waszak
https://wsei.meeting.wsei.eu/17_06_2023_r_-_10_30-13_40-_mgr_p__waszak
Seminarium inżynierskie, 17.06.23r godz. 13.40-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_in_ynierskie__17_06_23r_godz__13_40-16_55
Konsultacje w dn. 18.06 godz. 9.00-10.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_w_dn__18_06_godz__9_00-10_00
18.06.2023 r.- 10.30-13.40- mgr P. Waszak
https://wsei.meeting.wsei.eu/18_06_2023_r_-_10_30-13_40-_mgr_p__waszak
5 Lab.1 Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa w organizacji
https://wsei.meeting.wsei.eu/5_lab_1_praktyczne_aspekty_cyberbezpiecze_stwa_w_organizacji
5 Lab.2 Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa w organizacji
https://wsei.meeting.wsei.eu/5_lab_2_praktyczne_aspekty_cyberbezpiecze_stwa_w_organizacji
Seminarium dyplomowe magisterskie, 24.06.23r godz. 8.00-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_dyplomowe_magisterskie__24_06_23r__godz__8_00-12_55
Marketing międzynarodowy 24/06/20223 Wykład
https://wsei.meeting.wsei.eu/marketing_mi_dzynarodowy_24_06_20223_wyk_ad
Wykład 8 - Układ oddechowy - 24.06.2023r., 17:00-20:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_8_-_uk_ad_oddechowy_-_24_06_2023r___17_00-20_10
Semiinarium dyplomowe magisterskie, 25.06.23r godz. 13.40-1609
https://wsei.meeting.wsei.eu/semiinarium_dyplomowe_magisterskie__25_06_23r___godz__13_40-1609
Wykład 9 - Układ pokarmowy - 03.07.2023r., 15:10-18:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_9_-_uk_ad_pokarmowy_-_03_07_2023r___15_10-18_25
Wykład nr 11. Układ moczowy. Układ rozrodczy.
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_nr_11__uk_ad_moczowy__uk_ad_rozrodczy_
Wykład 10 - Układy wydalniczy i rozrodczy - 10.07.2023r., 12:30-15:45
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_10_-_uk_ady_wydalniczy_i_rozrodczy_-_10_07_2023r___12_30-15_45
Seminarium - konsultacje
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_-_konsultacje
Seminarium - konsultacje
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium---konsultacje