Logo

WSEI Lublin

Język angielski kl II W 25.01.23 godz. 12.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/j_zyk_angielski_kl_ii_w_25_01_23_godz__12_40
GRUPA B 11.40-15.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/grupa_b_11_40-15_00
Kolokwium poprawkowe (25.01, godz. 15.00)
https://wsei.meeting.wsei.eu/kolokwium_poprawkowe
Spotkanie - praktyki Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_-_praktyki_psychiatria_i_piel_gniarstwo_psychiatryczne
Wykład - 25 stycznia 2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_-_25_stycznia_2021
odp zmiany na mapie politycznej świata
https://wsei.meeting.wsei.eu/odp_zmiany_na_mapie_politycznej__wiata
25.01.2021, g. 16.00-16.45, język polski, grupa 1 (zaawansowana)
https://wsei.meeting.wsei.eu/25_01_2021__g__16_00-16_45__j_zyk_polski__grupa_1__zaawansowana_
Ćwiczenie 5 - grupa V - 25.01.2021 - godzina 16.50-18.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenie_5_-_grupa_vi_-_25_01_2021_-_godzina_16_50-18_25
Anaphilaxis. Natural disaster.Illnesses due to altitude
https://wsei.meeting.wsei.eu/anaphilaxis__natural_disaster_illnesses_due_to_altitude
Ćwiczenie 4, grupa 3, 25 stycznia 2021, godz. 18.30.20.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenie_4__grupa_3__25_stycznia_2021__godz__18_30_20_05
25.01.21_INDYWIDUALNE KONSULTACJE, godz. 19.30-20.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/25_01_21_indywidualne_konsultacje
Wideo-wirtualne spotkanie 26/01/2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wideo-wirtualne_spotkanie_26_01_2021
Matematyka 8:20
https://wsei.meeting.wsei.eu/matematyka_8_20
26.01. - Powtórzenie materiału - 7.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/26_01__-_powt_rzenie_materia_u
26.01.2021 godz7.30- 9.00 Związek między genem i cechą
https://wsei.meeting.wsei.eu/26_01_2021_godz7_30-_9_00_zwi_zek_mi_dzy_genem_i_cech_
KLASA II ip
https://wsei.meeting.wsei.eu/klasa_ii_ip
Wideo-wirtualne spotkanie 26/01/2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wideo_wirtualne_spotkanie_26_01_2021
26.01 - Нет дома лучше своего - 9.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/26_01_-_____________________
Class 26.01 - Group A
https://wsei.meeting.wsei.eu/class_26_01_-_group_a
Interpretacja wybranych liryków K. K. Baczyńskiego. Motyw samotności w literaturze.
https://wsei.meeting.wsei.eu/interpretacja_wybranych_liryk_w_k__k__baczy_skiego__motyw_samotno_ci_w_literaturze_
KLASA III i
https://wsei.meeting.wsei.eu/klasa_iii_i
Wideo-wirtualne spotkanie 26/01/2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wideo-wirtualne-spotkanie-26-01-2021
Juliusz Słowacki – liryka patriotyczna (,,Sowiński w okopach Woli", ,,Pogrzeb kapitana Meyznera").
https://wsei.meeting.wsei.eu/juliusz_s_owacki___liryka_patriotyczna____sowi_ski_w_okopach_woli_____pogrzeb_kapitana_meyznera___
26.01 - Ćwiczenia powtórzeniowe godz. 10.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/26_01_-__wiczenia_powt_rzeniowe_godz__10_00
Matematyka 10
https://wsei.meeting.wsei.eu/matematyka_10
26.01.2021 godz.9.10- 10.45 Rośliny nasienne- powtórzenie i utrwalenie wiadomości
https://wsei.meeting.wsei.eu/26_01_2021_godz_9_10-_10_45_ro_liny_nasienne-_powt_rzenie_i_utrwalenie_wiadomo_ci
Spotkanie KLASA II iwg
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_klasa_ii_iwg
Matematyka 10:50
https://wsei.meeting.wsei.eu/matematyka_10_50
Wideo-wirtualne spotkanie 26/01/2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wideo-wirtualne_spotkanie_26_01_2021-df4
25.01 - Характеристика друзей - 10.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/25_01_-_______________________-_10_50
Instytucjonalne gwarancje praw człowieka ćwiczenia 26.01.2021 (wtorek) godz. 8.15 - 11.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/instytucjonalne_gwarancje_praw_cz_owieka__wiczenia_26_01_2021__wtorek__godz__8_15_-_11_35
Lecture 7 of 7, 26/01/2021, 11:55-15:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_7_of_7__26_01_2021__11_55-15_00
Interpretacja wybranych liryków K. K. Baczyńskiego. C.K.Norwid - spóźniony romantyk.
https://wsei.meeting.wsei.eu/interpretacja_wybranych_liryk_w_k__k__baczy_skiego__c_k_norwid_-_sp__niony_romantyk_
Powtórzenie wiadomości - oceny
https://wsei.meeting.wsei.eu/powt_rzenie_wiadomo_ci_-_oceny
26.01 - godz.11.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/26_01_-_godz_11_50
26.01
https://wsei.meeting.wsei.eu/26_01
Class 26.01-Group B
https://wsei.meeting.wsei.eu/class_26_01-group_b
Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego - ćwiczenia 26.01.2021 (wtorek) godz. 11.40 - 13.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/instytucje_bezpiecze_stwa_mi_dzynarodowego_-__wiczenia_26_01_2021__wtorek__godz__11_40_-_13_15
KLASA II ig
https://wsei.meeting.wsei.eu/klasa_ii_ig
26.01
https://wsei.meeting.wsei.eu/26-01
Powtórzenie wiadomości - oceny
https://wsei.meeting.wsei.eu/powt-rzenie-wiadomo-ci---oceny
26.01 Характеристика друзей
https://wsei.meeting.wsei.eu/26_01______________________
Poetycki testament J. Słowackiego.
https://wsei.meeting.wsei.eu/poetycki_testament_j__s_owackiego_
Vor dem Test
https://wsei.meeting.wsei.eu/vor_dem_test
Wykład_9_10 (26.01) + egzamin "0"
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_9_10
,,Medaliony"Z. Nałkowskiej- geneza i problematyka ośmiu szkiców.
https://wsei.meeting.wsei.eu/__medaliony_z__na_kowskiej-_geneza_i_problematyka_o_miu_szkic_w_
Wildwassertour und Grammatik extra
https://wsei.meeting.wsei.eu/wildwassertour_und_grammatik_extra
26.01
https://wsei.meeting.wsei.eu/26_01-6ec
Studia stacjonarne - Wykład 26.01.2021 - 11:40-14:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/studia_stacjonarne_-_wyk_ad_26_01_2021_-_9_00-11_30
26.01
https://wsei.meeting.wsei.eu/26_01-657
26.01
https://wsei.meeting.wsei.eu/26_01-806
26.01.2021 godz.14.20- 15.50 Rośliny okrytozalążkowe c.d.
https://wsei.meeting.wsei.eu/26_01_2021_godz_14_20-_15_50_ro_liny_okrytozal__kowe_c_d_
Konsultacje dr I. Kożuch 26.01.2021 godz. 18.30-20.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_i__ko_uch_26_01_2021_godz__18_30-19_30
Matematyka godz. 9:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/matematyka_godz__9_10
27.01 Виновники ДТП - 10.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/27_01_______________-_10_00
Strategia Aleksandra Wielkiego i Cezara
https://wsei.meeting.wsei.eu/strategia_aleksandra_wielkiego_i_cezara
Ćwiczenia 27.01.2021 r.
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_27_01_2021_r_
27.01 Виновники ДТП
https://wsei.meeting.wsei.eu/27_01______________
Wykład - Władysław Skonecki - 2021-01-27 - 10:00 - 11:35
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_-_w_adys_aw_skonecki_-_2021-01-27_-_10_00_-_11_35
Wykład 27.01.2021 godz. 11.40 - 12.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_27_01_2021__godz__11_40_-_13_15
27.01 Нет дома лучше своего...
https://wsei.meeting.wsei.eu/27_01_________________________
27.01 Nasze szkoły godz. 12.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/27_01_nasze_szko_y_godz__12_40
zaliczenie modułu 27 stycznia 2021r. godz. 13.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaliczenie_modu_u_27_stycznia_2021r__godz__13_00
27.01 godz. 13.30 - wypowiedź ustna
https://wsei.meeting.wsei.eu/27_01_godz__13_30_-_wypowied__ustna
27.01 godz. 14.20
https://wsei.meeting.wsei.eu/27_01_godz__14_20
27. 01 - godz. 14. 20
https://wsei.meeting.wsei.eu/27__01_-_godz__14__20
Zajęcia 27.01
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_27_01
27.01.2021, g. 16.00-16.45, język polski, grupa 2 (średniozaawansowana)
https://wsei.meeting.wsei.eu/27_01_2021__g__16_00-16_45__j_zyk_polski__grupa_2___redniozaawansowana_
Konsultacje
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje-555
28.01 godz. 7.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/28_01_godz__7_30
28.01 kl.2ip
https://wsei.meeting.wsei.eu/28_01_kl_2ip
Wideo-wirtualne spotkanie 28/01/2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wideo-wirtualne_spotkanie_28_01_2021
Video Live 28.01.2021 9.10-9.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_28_01_2021_9_10-9_55
Lecture 6
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_6
28.01 kl.2iwg
https://wsei.meeting.wsei.eu/28_01_kl_2iwg
28.01 kl. 3p godz. 10.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/28_01_kl__3p_godz__10_50
Wideo-wirtualne spotkanie 28/01/2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wideo_wirtualne_spotkanie_28_01_2021
Video Live 28.01.2021 10.50-11.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_28_01_2021_10_50-11_35
Studia stacjonarne - Wykład 28.01.2021 - 9:00-11:30
https://wsei.meeting.wsei.eu/studia_stacjonarne_-_wyk_ad_28_01_2021_-_9_00-11_30
Wideo-wirtualne spotkanie 28/01/2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wideo-wirtualne-spotkanie-28-01-2021
Video Live 28.01.2021 11.50-12.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_28_01_2021_11_50-12_35
Video Live 28.01.2021 12.40-13.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_28_01_2021_12_40-13_25
Video Live 28.01.2021 13.30-14.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_28_01_2021_13_30-14_15
Seminarium online 28.01.2021 Wiesław Kowalski godz. 17.00-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_online_28_01_2021_wies_aw_kowalski_godz__17_00-20_10
28.01.2021, g. 18.30-19.15, język polski, grupa 3 (początkująca)
https://wsei.meeting.wsei.eu/28_01_2021__g__18_30-19_15__j_zyk_polski__grupa_3__pocz_tkuj_ca_
Video Live 29.01.2021 8.20-9.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_29_01_2021_8_20-9_05
Video Live 29.01.2021 9.10-9.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_29_01_2021_9_10-9_55
Ćwiczenie 4 - grupa I - 29.01.2021 - godzina 8.15-9.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenie_4_-_grupa_i_-_29_01_2021_-_godzina_8_15-9_50
Wideo-wirtualne spotkanie 29/01/2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wideo-wirtualne-spotkanie-29-01-2021
Wideo-wirtualne spotkanie 29/01/2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wideo-wirtualne_spotkanie_29_01_2021
Video Live 29.01.2021 10.00-10.45
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_live_29_01_2021_10_00-10_45
Ćwiczenie 5 - grupa II - 29.01.2021 - godzina 10.00-11.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenie_5_-_grupa_ii_-_29_01_2021_-_godzina_10_00-11_35
Ćwiczenia 29.01.2021, gr 3; termin alternatywny dla 12.02
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_29_01_2021__gr_3
Ćwiczenia 29.01.2021 gr 4
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_29_01_2021_gr_4
Grupa gr. 2; 29.01.21 godz. 10.30 -13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/grupa_2_10_30_-13_40_29_01_21
29.01 - Zajęcia z języka polskiego
https://wsei.meeting.wsei.eu/29_01_-_zaj_cia_z_j_zyka_polskiego
Wykład 29.01.2021r., godz. 13:40-16:05
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_29_01_2021r___godz__13_40-16_05
Ćwiczenia w dniu 29 stycznia - dr Grzegorz Kata gr 1 i gr 5
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_w_dniu_29_stycznia_-_dr_grzegorz_kata_gr_1_i_gr_5
Ćwiczenia 29.01.2021, gr 8
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_29_01_2021__gr_8
Ćwiczenia gr.6; 29.01.21 godz. 13.40 - 16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_gr_6__29_01_21_godz__13_40_-_16_55
Zajęcia w dn. 29.01.2021 r. w godz. 15.30-19.30, Psychologia uczenia
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__29_01_2021_r__w_godz__15_30-19_30__psychologia_uczenia
Zajęcia w dn. 29.01.2021 r. w godz. 16.00-19.15, Rozliczenia z ZUS
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__29_01_2021_r__w_godz__16_00-19_15__rozliczenia_z_zus__mgr_marzena_zag_rska-komorowska
Wykład Metodologia badań pedagogicznych 30.01.2021 godz. 08.00 - 09.30 - Wiesław Kowalski
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_30_01_2021_godz__08_00_-_09_30_-_wies_aw_kowalski
Laboratorium_5_(30.01), gr. 2
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_5__30_01___gr__ii
Wykład 30.01.2021 godz. 09.40 - 11.15 Wiesław Kowalski
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_30_01_2021_godz__09_40_-_11_15_wies_aw_kowalski
Wykład 4 - 30.01.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_4_-_30_01_2021
Laboratorium_5_(30.01), gr.1
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_5__30_01___gr_1
Zajęcia w dn. 30.01.2021 r. w godz. 8.50-12.05, Finansowanie projektów unijnych
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__30_01_2021_r__w_godz__8_50-12_05__finansowanie_projekt_w_unijnych
Wykład 4. 30.01.2021, godz. 10.30-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_4__30_01_2021__godz__10_30-12_55
Zarządzanie w pielęgniarstwie_Ćwiczenia gr. 2 i 6_Małgorzata Chojniak_31.01.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/zarz_dzanie_w_piel_gniarstwie__wiczena_gr__2_i_6_ma_gorzata_chojniak_31_01_2021
Moduł społeczny - Wprowadzenie do pedagogiki 30.01,2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/modu__spo_eczny_-_wprowadzenie_do_pedagogiki_30_01_2021
Zajęcia w dn. 30.01.2021 r. w godz. 10.00-13.45, Psychologia rozwojowa i wychowawcza- ćwiczenia
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__30_01_2021_r__w_godz__10_00-13_45__psychologia_rozwojowa_i_wychowawcza
Ćwiczenia Metodologia badań pedagogicznych 30.01.2021 godz. 11.20 - 15.15 - Wiesław Kowalski
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_30_01_2021_godz__11_20_-_15_15_-_wies_aw_kowalski
Laboratorium nr 6. 30.01.21
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_nr_6__30_01_21
Zajęcia w dn. 30.01.2021 r w godz. 12.20-16.05, Zamówienia publiczne
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__30_01_2021_r_w_godz__12_20-16_05__zam_wienia_publiczne
Moduł społeczny socjologia 30.01.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/modu__spo_eczny_socjologia_30_01_2021
Ćwiczenia_4, gr. 1 i 2, (30.01. godz. 13.40)
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_4__30_01__godz__13_40__gr__1_i_2
Zajecia SIUM 30.01.2021 Grupa 1 - 13:40-16:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/zajecia_sium_30_01_2021_grupa_1_-_13_40-16_55
Zajęcia w dn. 30.01.2021 r. w godz. 14.00-18.00, Psychologia różnic indywidualnych
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__30_01_2021_r__w_godz__14_00-18_00__psychologia_r__nic_indywidualnych
Zajecia SIUM 30.01.2021 Grupa 2 - 17:00-20:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/zajecia_sium_30_01_2021_grupa_2_-_17_00-20_10
Ćwiczenia 30.01.2021, gr 4 i 8
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_30_01_2021__gr_4_i_8
Ćwiczenia gr 2 i 6; 30.01.21 godz. 13.40 -16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_gr_2i_6__30_01_21_godz__13_40_-16_55
Ćwiczenia grupa 4 i 8 - 30.01.2021 r._ godz. 17.00 - 18.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_grupa_4_i_8_-_30_01_2021_r___godz__17_00_-_18_35
Seminarium magisterskie 30.01.2021r. godz. 17:00-19:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_magisterskie_30_01_2021r__godz__17_00-19_25
Zajęcia 30.01.2021 Jerzy Kahlan
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_30_01_2021_jerzy_kahlan
Ćwiczenie 3 - grupa 2 oraz 6 - 30.01.2021 - godzina 17.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenie_3_-_grupa_2_-_19_12_2020_-_godzina_17_50
wspolczesne kierunki pedagogiczne 30.01.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wspolczesne_kierunki_pedagogiczne_30_01_2021
Seminarium on-line W. Kowalski 30.01.2021 godz. 17.00 - 20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_on-line_w__kowalski_30_01_2021_godz__09_40_-_12_55
Ćwiczenia_4, gr. 3 i 4, (30.01, godz. 16.10)
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_4__gr__3_i_4___30_01__godz__16_10_
SEMINARIUM MAGISTERSKIE - Jacek Łukasiewicz 30.01.2021 godz. 18.40-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_magisterskie_-_jacek__ukasiewicz_30_01_2021_godz__18_40-20_10
Wykład 30.01.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_30_01_2021
Ćwiczenia 30.01.2021, gr 3 i 7
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_30_01_2021__gr_3
Wykład 30 stycznia 2021 godz 16.10-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_30_stycznia_2021
Wykład 31.01.2021 godz. 08.00 - 09.30 Wiesław Kowalski
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_31_01_2021_godz__08_00_-_09_30_wies_aw_kowalski
Ćwiczenia Hanna Sokołowska, 31.01.2021, godz. 08.00-09.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_hanna_soko_owska__31_01_2021__godz__08_00-09_35
Laboratorium_5_(31.01), gr. 4
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_5__31_01___gr__4
Repetytorium z działów 1-6
https://wsei.meeting.wsei.eu/repetytorium_z_dzia__w_1-6
Zajęcia - 31.01.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_-_31_01_2021
Seminarium dyplomowe 31.01.2021r. godz. 9:30-11:05
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_dyplomowe_31_01_2021r__godz__9_30-11_05
Laboratorium_5_(31.01), gr. 3
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratoirium_5__31_01___gr__3
Ćwiczenia Hanna Sokołowska, 31.01.2021, godz. 09.40-11.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_hanna_soko_owska__31_01_2021__godz__09_40-11_15
Ćwiczenia 4 - .... - grupa 1, godz. 9.40-11.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_4_-______grupa_1__godz__9_40-11_15
Z.Szadowska - Szlachetka; 31.01.2021, zaliczenie przedmiotu grupa 2 i gr 6 ,
https://wsei.meeting.wsei.eu/z_szadowska_-_szlachetka__31_01_2021__zaliczenie_przedmiotu_grupa_2_i_gr_6__
Zajęcia w dn. 31.01.2021 r. w godz. 8.50-12.05, Finansowanie projektów unijnych
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__31_01_2021_r__w_godz__8_50-12_05__finansowanie_projekt_w_unijnych
PEDAGOGIKA ZDROWIA (WYKŁAD) - 31.01.2021 godz. 10.30-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/pedagogika_zdrowia__wyk_ad__-_31_01_2021_godz__10_30-12_55
Ćwiczenie 3
https://wsei.meeting.wsei.eu/-wiczenie-3
Wykład 31 stycznia 2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_31_stycznia_2021
Ćwiczenia Hanna Sokołowska, 31.01.2021, godz. 11.20-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_hanna_soko_owska__31_01_2021__godz__11_20-12_55
Ćwiczenia 4 - .... - grupa 2, godz. 11.20-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_4_-______-_grupa_1__godz__11_20-12_55
Wykład 31.01
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk-ad-31-01
LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI - ĆW. 6. MECHATRONIKA 31.01.21.
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_elektrotechniki_-__w__6__mechatronika_31_01_21_
Zajęcia w dn. 31.01.2021 r. w godz. 12.20-16.05, Zamówienia publiczne
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__31_01_2021_r__w_godz__12_20-16_05__zam_wienia_publiczne
Ćwiczenia 31 stycznia 2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_31_stycznia_2021
wspolczesne kierunki pedagogiczne 31.01.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/wspolczesne_kierunki_pedagogiczne_31_01_2021
Ćwiczenia Hanna Sokołowska, 31.01.2021, godz. 13.40-15.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_hanna_soko_owska__31_01_2021__godz__13_40-15_15
Ćwiczenia 4 - .... - grupa 3, godz. 13.40-15.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_4_-______-_grupa_3__godz__13_40-15_15
Pedagogika (Wykład) 31.01.2021 godz. 15.20-16.55 - Wiesław Kowalski
https://wsei.meeting.wsei.eu/pedagogika__wyk_ad__31_01_2021_godz__11_20-12_55_-_wies_aw_kowalski
Ćwiczenia_5, gr. 1 i 2 (31.01, godz. 13.40) - zaliczenie ćwiczeń
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_5__gr__1_i_2__31_01__godz__13_40__-_zaliczenie__wicze_
Zajecia SIUM 31.01.2021 Grupa 1 - 13:40-16:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/zajecia_sium_31_01_2021_grupa_1_-_13_40-16_55
Wykład 31.01
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_31_01
Wykład 4
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk-ad-4
Seminarium on-line W. Kowalski 31.01.2021 godz. 17.00 - 20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_on-line_w__kowalski_31_01_2021_godz__15_20_-_18_35
Ćwiczenia_5, gr.3 i 4, (31.01, godz. 16.10) - zaliczenie ćwiczeń
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_5__gr_3_i_4___31_01__godz__16_10__-_zaliczenie__wicze_
Seminarium
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium-a68
Seminarium on-line 31.01.2021 godz. 18.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_on-line_31_01_2021_godz__18_40
Zajecia SIUM 31.01.2021 Grupa 2 - 17:00-20:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/zajecia_sium_31_01_2021_grupa_2_-_17_00-20_10
Studia stacjonarne - Wykład 02.02.2021 - 11:40-14:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/studia_stacjonarne_-_wyk_ad_02_02_2021_-_9_00-11_30
Meeting - 13.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/meeting_-_13_40
Konsultacje dr I. Kożuch 02.02.2021 godz. 18.30-20.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_i__ko_uch_02_02_2021_godz__18_30-19_30
Ćwiczenie 5 - grupa I - 05.02.2021 - godzina 8.15-9.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenie_5_-_grupa_i_-_05_02_2021_-_godzina_8_15-9_50
Seminarium dyplomowe - Wioletta Krawczyk - 05.02.2021 - g.16:00 - 20:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_dyplomowe_-_wioletta_krawczyk_-_05_02_2021_-_g_16_00_-_20_00
Seminarium on-line W. Kowalski 06.02.2021 godz. 17.00 - 20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_on-line_w__kowalski_06_02_2021_godz__17_00_-_20_10
Wykład 06.02.2020
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_06_02_2020
zajęcia 6.02.2021 godz. 8.00-11.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_6_02_2021_godz__8_00-11_15
Spotkanie 06.02
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_06_02
Seminarium dyplomowe - Wioletta Krawczyk - 06.02.2021 - 08:00 - 12:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_dyplomowe_-_wioletta_krawczyk_-_06_02_2021_-_08_00_-_12_00
WYKŁAD 6.02.2021, godz. 8.50-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_6_02_2021__godz__8_50-12_55
Video_Niezawodność 06.02.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/video_niezawodno___06_02_2021
wykład 06.02.21
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_06_02_21
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego - Marzena Janczaruk - 06.02.2021 - 08:00 - 15:45
https://wsei.meeting.wsei.eu/opieka_i_edukacja_terapeutyczna_w_chorobach_przewlek_ych_-_marzena_janczaruk_-_06_02_2021_-_08_00_-_15_45
Ćwiczenia 6.02.2021r. ->8:00-15:15
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_6_02_2021r__-_8_00-15_15
Komunikacja społeczna - ćwiczenia - 06.02.2021 godz. 12.55-15.15 - Jacek Łukasiewicz
https://wsei.meeting.wsei.eu/komunikacja_spo_eczna_-_wyk_ad_-_06_02_2021_godz__13_40-16_05_-_jacek__ukasiewicz
WYKŁAD 6.02.2021, godz. 13.40-15.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_6_02_2021__godz__13_40-15_15
Semiarium dyplomowe - Ryszard Nowak - 06.02.2021 - 13:40 - 16:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/semiarium_dyplomowe_-_ryszard_nowak_-_06_02_2021_-_13_40_-_16_55
6/02/2021r. godz. 16:10- 20:10-> ĆWICZENIA->dr Justyna Sala-Suszyńska
https://wsei.meeting.wsei.eu/6_02_2021r__godz__16_10-_20_10-___wiczenia-_dr_justyna_sala-suszy_ska
Podstawy Ratownictwa Medycznego 06.02.2021 WYKŁAD g.15:15
https://wsei.meeting.wsei.eu/podstawy_ratownictwa_medycznego__06_02_2021__wyk_ad__g_15_15
Zajęcia 06.02 13.40-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_06_02_13_40-16_55
Ćwiczenia grupa 8 - 06.02.2021 r._ godz. 17.05 - 18.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_grupa_8_-_06_02_2021_r___godz__17_05_-_18_35
Psychologia wieku dziecięcego - WYKŁAD - 06.02.2021 godz. 15.20-19.25 - Jacek Łukasiewicz
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_wieku_dzieci_cego_-_wyk_ad_-_06_02_2021_godz__15_20-19_25_-_jacek__ukasiewicz
Ćwiczenia grupa 4 - 06.02.2021 r._ godz. 18.40 - 20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_grupa_4_-_06_02_2021_r___godz__18_40_-_20_10
Zajęcia 7/02/2021 godz. 8:00-10:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_7_02_2021_godz__8_00-10_25
zajęcia z dn. 6.02.2021 (gr 1) ODBĘDĄ SIĘ dn.7.02.2021 godz. 9.00-10.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_z_dn__6_02_2021__gr_1__odb_d__si__dn_7_02_2021_godz__9_00-10_25
ćwiczenia - zajęcia zaplanowane na 24.01.2021 godz. 8.00-10.25 NIE ODBĘDĄ SIĘ, zostanie podany inny termin
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_7_lutego_godz__10_25-12_40___za_zaj_cia_zaplanowane_na_24_01_2021_godz__8_00-10_25_
Wykład PROFILAKTYKA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO I UZALEŻNIEŃ 07.02.2021 godz. 09.35-12.55 Wiesław Kowalski
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_profilaktyka_niedostosowania_spo_ecznego_i_uzale_nie__07_02_2021_godz__09_35-12_55__wies_aw_kowalski
Ćwiczenia grupa 4 i 8 - 07.02.2021 r._ godz. 13.40 - 15.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_grupa_4_i_8_-_07_02_2021_r___godz__13_40_-_15_15
Ćwiczenia 7.02.2021r. ->10:30-15:15
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_7_02_2021r__-_10_30-15_15
Psychologia wieku dziecięcego - WYKŁAD - 07.02.2021 godz. 13.40-16.55 - Jacek Łukasiewicz
https://wsei.meeting.wsei.eu/psychologia_wieku_dzieci_cego_-_wyk_ad_-_07_02_2021_godz__13_40-16_55_-_jacek__ukasiewicz
Zajęcia 07.02 13.40-15.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_07_02_13_40-15_55
Seminarium dyplomowe 7.02.2021r. godz. 16:10-18:35
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_dyplomowe_7_02_2021r__godz__16_10-18_35
Semiarium dyplomowe - Ryszard Nowak - 07.02.2021 - 15:20 - 17:45
https://wsei.meeting.wsei.eu/semiarium_dyplomowe_-_ryszard_nowak_-_07_02_2021_-_15_20_-_17_45
Seminarium on-line W. Kowalski 07.02.2021 godz. 17.00 - 20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_on-line_w__kowalski_07_02_2021_godz__17_00_-_20_10
Ćwiczenia 8.02, 2021, gr 8
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_8_02__2021__gr_8
Ćwiczenia 8.02.2021, gr 4
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_8_02_2021__gr_4
Konsultacje dr I. Kożuch 09.02.2021 godz. 18.30-20.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_i__ko_uch_09_02_2021_godz__18_30-19_30
Ćwiczenia gr 6, 12.02.21 godz. 9.40 - 12.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_gr_6__12_02_21_godz__9_40_-_12_05
Ćwiczenia grupa 2, 12.02.2020 godz. 12.10 -15.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_grupa_2__12_02_2020_godz__12_10_-15_15
Ćwiczenie 4 - grupa 2 - 12.02.2021 - godzina 15.20
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenie_4_-_grupa_2_-_12_02_2021_-_godzina_15_20
Ćwiczenia 12.02.2021, gr 3 /jeśli nie 29.01.2021/
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_12_02_2021__gr_3
Seminarium on-line W. Kowalski 13.02.2021 godz. 08.00 - 09.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_on-line_w__kowalski_13_02_2021_godz__08_00_-_09_30
Jerzy Kahlan 13.02.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/jerzy_kahlan_13_02_2021
Zajecia SIUM 13.02.2021 Grupa 1 - 13:40-16:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/zajecia_sium_13_02_2021_grupa_1_-_13_40-16_55
Zajecia SIUM 13.02.2021 Grupa 2 - 17:00-20:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/zajecia_sium_13_02_2021_grupa_2_-_17_00-20_10
Wideokonferencja 14.02 godz. 8:15
https://wsei.meeting.wsei.eu/wideokonferencja_14_02_godz__8_15
Zarządzanie w pielęgniarstwie_Ćwiczenia gr. 2 i 6_Małgorzata Chojniak_14.02.2021
https://wsei.meeting.wsei.eu/zarz_dzanie_w_piel_gniarstwie__wiczenia_gr__2_i_6_ma_gorzata_chojniak_14_02_2021
Zajecia SIUM 14.02.2021 Grupa 1 - 13:40-16:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/zajecia_sium_14_02_2021_grupa_1_-_13_40-16_55
Zajecia SIUM 14.02.2021 Grupa 2 - 17:00-20:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/zajecia_sium_14_02_2021_grupa_2_-_17_00-20_10
Konsultacje dr I. Kożuch 16.02.2021 godz. 18.30-20.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_i__ko_uch_16_02_2021_godz__18_30-19_30
Seminarium online 21.02.2021 Wiesław Kowalski godz. 17.00-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_online_21_02_2021_wies_aw_kowalski_godz__17_00-20_10
Konsultacje dr I. Kożuch 23.02.2021 godz. 18.30-20.00
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_i__ko_uch_23_02_2021_godz__18_30-19_30
Wykład_1 (13.05)
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_1__13_05_
Wykład_2 (20.05)
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_2__12_05_
Laboratorium_1 (2.06, gr. II)
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_1__23_07__gr__ii_
Laboratorium_1 (1.06, gr. I)
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_1__1_06__gr__i_