Logo

WSEI Lublin

Środa 25.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/_roda_25_05
Transformator.
https://wsei.meeting.wsei.eu/transformator_
Księżyc - towarzysz Ziemi.
https://wsei.meeting.wsei.eu/ksi__yc_-_towarzysz_ziemi_
Lecture 2, 25.05.2022, 8:15-11:35
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecture_2__25_05_2022__8_15-11_35
Class 25.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/class_25_05
Test/próba w dn. 25.05.2022 r, godz.11.00, Czy istnieje uniwersalny model oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych wobec uczniów z ASD?
https://wsei.meeting.wsei.eu/test_w_dn__23_05_2022_r__godz__9_30__czy_istnieje_uniwersalny_model_oddzia_ywa__edukacyjno-terapeutycznych_wobec_uczni_w_z_asd_
25.05.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/25_05_2022
25.05.2022 School: Illustrated English Conversation Series, wideo "Class monitor" - rozwój mówienia, rozumienie obcych tekstów ze słuchu
https://wsei.meeting.wsei.eu/25_05_2022_school__illustrated_english_conversation_series__wideo__class_monitor__-_rozw_j_m_wienia___rozumienie_obcych_tekst_w_ze_s_uchu
15 maj godzina 13. 30 - zarzadzanie magazynem
https://wsei.meeting.wsei.eu/15_maj_godzina_13__30_-_zarzadzanie_magazynem
25.05.2022 School: Illustrated English Conversation Series, wideo "Class monitor" - rozwój mówienia, rozumienie obcych tekstów ze słuchu
https://wsei.meeting.wsei.eu/25-05-2022-school--illustrated-english-conversation-series--wideo--class-monitor----rozw-j-m-wienia---rozumienie-obcych-tekst-w-ze-s-uchu
Laboratorium_6 (25.05., godz. 13.30, gr. I)
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_6__25_05___godz__13_30__gr__i_
25.05.2022 School: Illustrated English Conversation Series, wideo "Class monitor" - rozwój mówienia, rozumienie obcych tekstów ze słuchu
https://wsei.meeting.wsei.eu/25_05_2022_school__illustrated_english_conversation_series__wideo__class_monitor____rozw_j_m_wienia___rozumienie_obcych_tekst_w_ze_s_uchu
ZAJĘCIA DN. 25.05.2022 godz. 15.10 - 18.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia__dn__25_05_2022__godz__15_10_-_18_25
seminar
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminar-956
25.05.2022 Wideo "London" - rozwój mówienia, wiedzy kulturalnej i rozumienie obcych tekstów ze słuchu
https://wsei.meeting.wsei.eu/25_05_2022_wideo__london__-_rozw_j_m_wienia__wiedzy_kulturalnej_i_rozumienie_obcych_tekst_w_ze_s_uchu
LESSON 9 - The Digestive System Physiology - Lecture - 25th May, 4:30PM-7:30PM
https://wsei.meeting.wsei.eu/lesson_9_-_the_digestive_system_physiology_-_lecture_-_25th_may__4_30pm-7_30pm
2022-05-25 ENSA - Moduł 12 - Rozwiązywanie problemów z siecią g.19:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/2022-05-25_ensa_-_modu__12_-_rozwi_zywanie_problem_w_z_sieci__g_19_00
gr_1 8.15 - 9.50
https://wsei.meeting.wsei.eu/gr_1_8_15_-_9_50
gr 2_ 10.00 - 11.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/gr_2__10_00_-_11_35
Diagnoza psychologiczna D - ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ 26.05.2022 - godz. 12.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/diagnoza_psychologiczna_d_-_ks__dr_jacek__ukasiewicz_scj__26_05_2022_-_godz__12_30
Wykład 26.05.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_26_05_2022
26.05.22_KONSULTACJE INDYWIDUALNE
https://wsei.meeting.wsei.eu/26_05_22_konsultacje_indywidualne
Tutorials on 27.05.22 at 8.15
https://wsei.meeting.wsei.eu/tutorials_on_27_05_22_at_8_15
Metodologia badań psychologicznych (ćwiczenia) ks. dr Jacek Łukasiewicz SCJ 27.05.2022 godz. 11.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/metodologia_bada__psychologicznych____wiczenia__7ks__dr_jacek__ukasiewicz__scj__27_05_2022_godz___11_40
Laboratorium_12 (27.05., godz. 11.40, gr. I)
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_12__27_05___godz__11_40__gr__i_
Tutorials on 27.05.22 at 11.40
https://wsei.meeting.wsei.eu/tutorials_on_27_05_22_at_11_40
Laboratorium_12 (27.05., godz. 13.30, gr. II)
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_12__27_05___godz__13_30__gr__ii_
Zajęcia w dn. 27.05.2022 r w godz. 16.00-19.30, Budżetowanie zadaniowe i controlling
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__27_05_2022_r_w_godz__16_00-19_30__bud_etowanie_zadaniowe_i_controlling
Zajęcia w dn. 27.05.2022 r w godz. 16.00-19.30, System kontroli udzielania zamówień publicznych i system środków ochrony prawnej
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__27_05_2022_r_w_godz__16_00-19_30__system_kontroli_udzielania_zam_wie__publicznych_i_system__rodk_w_ochrony_prawnej
Zajęcia w dn. 27.05.2022 r w godz. 16.00-19.30, Zagrożenia wypadkowe
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__27_05_2022_r_w_godz__16_00-19_30__zagro_enia_wypadkowe
Zajęcia w dn. 27.05.2022 r w godz. 16.00-20.00, Psychologia społeczna w zarządzaniu
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__27_05_2022_r_w_godz__16_00-20_05_2022_r__psychologia_spo_eczna_w_zarz_dzaniu
Zajęcia w dn. 27.05.2022 r w godz. 16.00-18.15, Moduł VII: Interwencje psychoterapeutyczne model poznawczo-behawioralny
https://wsei.meeting.wsei.eu/zaj_cia_w_dn__27_05_2022_r_w_godz__16_00-18_15__modu__vii__interwencje_psychoterapeutyczne_model_poznawczo-behawioralny
Wykład 27 maja 2022 r., godz. 17.50-20.10
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_27_maja_2022_r___godz__17_50-20_10
Wykład 28.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_28_05
Wykład 28.05.2022 godz. 10.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_28_05_2022_godz__10_30
Metody diagnostyczne w ciąży fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka.
https://wsei.meeting.wsei.eu/metody_diagnostyczne_w_ci__y_fizjologicznej_i_ci__y_wysokiego_ryzyka_
28.05.2022 r. 16:10 - 17:45
https://wsei.meeting.wsei.eu/28_05_2022_r__16_10_-_17_45
28.05.2022 - Praktyka zawodowa - Krzysztof Juściński - 17:00 - 19:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/28_05_2022_-_praktyka_zawodowa_-_krzysztof_ju_ci_ski_-_17_00_-_19_25
Seminarium - 28 maja 2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_-_28_maja_2022
28.05.2022 r. 17:50 - 20:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/28_05_2022_r__17_50_-_20_10
29.05.2022 - Praktyka zawodowa - Krzysztof Juściński - 8:00 - 10:25
https://wsei.meeting.wsei.eu/29_05_2022_-_praktyka_zawodowa_-_krzysztof_ju_ci_ski_-_8_00_-_10_25
Wykład 29.05.2022 godz.10.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_29_05_2022_godz_10_30
29.05.2022 - Warsztaty z praktykiem - Krzysztof Juściński - 11:20 - 13:40
https://wsei.meeting.wsei.eu/29_05_2022_-_warsztaty_z_praktykiem_-_krzysztof_ju_ci_ski_-_11_20_-_13_40
Wykład 29.05
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_29_05
lecutre 15.10-18.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/lecutre_15_10-18_25
Kolokwium-spotkanie (godz. 18.00)
https://wsei.meeting.wsei.eu/kolokwium-spotkanie
Konsultacje 30.05. godz.19-20.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_30_05__godz_19-20_30
Konsultacje 30.05. godz.19-20.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje-30-05--godz-19-20-30
Konsultacje Piotr Lesiak, 30.05. godz.19-20.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_piotr_lesiak__30_05__godz_19-20_30
Konsultacje dr Ilona Kożuch dn. 31.05.2022 godz. 14.00 - 15.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_ilona_ko_uch_dn__31_05_2022_godz__14_00_-_15_30
2022-05-31 ENSA - Moduł 13 - Wirtualizacja sieci g.19:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/2022-05-31_ensa_-_modu__13_-_rozwi_zywanie_problem_w_z_sieci__g_19_00
2022-06-01 ENSA - Moduł 14 - Automatyzacja sieci g.19:00
https://wsei.meeting.wsei.eu/2022-06-01_ensa_-_modu__14_-_automatyzacja_sieci_g_19_00
02.06.2022 r.- mgr A. Surma- Syta-16.00-17.35
https://wsei.meeting.wsei.eu/02_06_2022_r_-_mgr_a__surma-_syta-16_00-17_35
Spotkanie online - prof. T. Cisowski
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_online_-_prof__t__cisowski
03.06.2022 r. 17:00 - 20:10
https://wsei.meeting.wsei.eu/03_06_2022_r__17_00_-_20_10
Seminarium 4 - 04.06.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_4_-_04_06_2022
Seminarium 5 - 4.06.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_5_-_4_06_2022
Wykład 4.06.2022, godz. 13.40-16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_4_06_2022__godz__13_40-16_55
04.06.2022 r.-16.10-18.35-mgr Anna Surma- Syta
https://wsei.meeting.wsei.eu/04_06_2022_r_-16_10-18_35-mgr_anna_surma-_syta
Spotkanie online
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_online-107
Kosultacje 6.06. godz.19-20.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/kosultacje_6_06__godz_19-20_30
Konsultacje 6.06. godz. 19-20.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_6_06__godz__19-20_30
Konsultacje Piotr Lesiak, 6.06. godz. 19-20.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_piotr_lesiak__6_06__godz__19-20_30
Konsultacje dr Ilona Kożuch dn. 07.06.2022 godz. 14.00 - 15.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_ilona_ko_uch_dn__07_06_2022_godz__14_00_-_15_30
Niedokrwienie kończyn
https://wsei.meeting.wsei.eu/niedokrwienie_ko_czyn
Lab 11.06.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/lab_11_06_2022
4. 11.06.2022, godz. 8.00-10.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/4__11_06_2022__godz__8_00-10_25
Ćwiczenia 11.06.2022 godz. 11.20
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_11_06_2022_godz__11_20
Wykład 4 - 11.06.2022 godz. 10.30-12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_4_-_11_06_2022_godz__10_30-12_55
Wykład 11.06.2022 10:30-12:55
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_11_06_2022_10_30-12_55
5. 12.06.2022, godz. 8.00-10.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/5__12_06_2022__godz__8_00-10_25
Laboratorium 12.06.2022 godz. 10.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/laboratorium_12_06_2022_godz__10_30
Wykład 03.06.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_03_06_2022
Konsultacje dr Ilona Kożuch dn. 14.06.2022 godz. 14.00 - 15.30
https://wsei.meeting.wsei.eu/konsultacje_dr_ilona_ko_uch_dn__14_06_2022_godz__14_00_-_15_30
SEMINARIUM
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium
WYKŁAD 3- 18.06.2022 godz. 8.00-10.25
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_3-_18_06_2022_godz__8_00-10_25
Wykład 5, 2022-06-18, 13:40,
https://wsei.meeting.wsei.eu/wyk_ad_5_-
Ćwiczenia dla Grupy 1, 2 i 3, Informacja naukowa
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_dla_grupy_1__2_i_3__informacja_naukowa
Spotkanie online
https://wsei.meeting.wsei.eu/spotkanie_online-72b
Ćwiczenia 4, 18.06.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_4__18_06_2022
Ćwiczenia 5, 19.06.2022
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_5__19_06_2022
Ćwiczenia grupa 1, 19.06.2022, godz. 8- 10.25,
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_19_06_2022__godz__8-_10_25__grupa_1
Ćwiczenia grupa 2, 19.06.2022, godz. 10.30 - 12.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/_wiczenia_grupa_2__19_06_2022__godz__10_30_-_12_55
Seminarium 19.06.2022, godz. 13.40- 16.55
https://wsei.meeting.wsei.eu/seminarium_19_06_2022__godz__13_40-_16_55
Żylaki kończyn dolnych
https://wsei.meeting.wsei.eu/_ylaki_ko_czyn_dolnych